V rámci pozvání ze strany Centra uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje (CUOK), s nímž dlouhodobě spolupracujeme, jsme opětovně měli příležitost prezentovat možnosti využití umělé inteligence (AI) ve školách a zároveň diskutovat o potenciálních hrozbách, zejména v podobě kyberšikany.

Vedli jsme přednášku, ve které jsme se zaměřili na jednu část AI, konkrétně velké jazykové modely (LLM) a nástroj ChatGPT a jeho využití ve školství. Pro studenty to může být velký pomocník při tvorbě referátů, psaní domácích úkolů, či tvorbě projektů. Učitelé zase ocení kreativitu ChatGPT při sestavování testů, zadávání domácích úkolů, nebo tvorbě prezentací k výuce. Je ale třeba mít na paměti, že ChatGPT by měl sloužit pouze jako pomocný nástroj, například k tvorbě osnovy, ale ne jako výchozí zdroj. Proč?

  • nemá vždy pravdu,
  • rád si vymýšlí, dokonce i zdroje,
  • umí sice problematiku “okecat” tak, že by mu i odborník uvěřil, ale platí zde staré dobré pořekadlo důvěřuj, ale prověřuj.

Také jsme se dotkli rozdílu mezi veřejnou verzí GPT-3.5 a placenou verzí GPT-4, respektive nejnovější verze GPT-4 Turbo. Obecně platí, že GPT-4 je méně náchylný k vymýšlení a lépe ovládá různé jazyky, včetně češtiny. Připomněli jsme, že kvalita výstupu přímo závisí na kvalitě vstupu a že je vhodné si být vědomi toho, že každý výsledek může být subjektivní. Součástí přednášky byl také praktický workshop, kdy jsme zpřístupnili vlastní instanci rozhraní na GPT-4.

Klíčovým tématem našeho workshopu byla bezpečnost při práci s AI. Ve školním prostředí je třeba být ostražitější, protože používání AI může zvýšit riziko kyberšikany a umožnit například vytvoření tzv. Deepfake fotografií nebo videí. Cílem bylo seznámit publikum s potenciálem AI, zdůraznit jeho efektivní využití a zároveň upozornit na rizika spojená s neuvědomělým používáním této technologie.

Děkujeme CUOK  za pozvání a těšíme se i na další možnosti spolupráce nejen v oblasti AI!

Máte zájem se také dozvědět více o možnostech AI, ChatGPT a praktickém využití nejen ke zefektivnění své práce? Neváhejte a domluvte si nezávaznou konzultaci.