Hedurio – efektivní řízení společnosti

Unikátní modulový ERP systém poskytuje komplexní

a přehledné řízení středních a velkých společností

v oblasti bezpečnostních a retailových služeb. Hedurio se zaměřuje na procesní oblasti, systematizaci činností a zjednodušenou spolupráci jednotlivých

oddělení společnosti.

Mobilní aplikace

Součástí systému jsou 4 mobilní aplikace:
Hedurio - pro zaměstnance a zájemce o služby. Přehled služeb, informací a nabídek práce. Za inzerci neplatíte. Strážní kniha - on-line zaznamenávání operativních činností včetně evidence fotografií.
Patrols - přehled o pochůzkách a činnostech strážných.
GateHouse - systém pro řízení vrátnic.


Legislativa

Systém reflektuje aktuální změny v legislativě a hlídá veškeré legislativní požadavky na společnost jako např. platnosti smluvních závazků, certifikátů, školení či lékařských prohlídek. Šetří náklady na HR a minimalizuje chybovost lidského faktoru.

E-learning

Kompletní školící systém na jednom místě. Zrychluje adaptaci nových zaměstnanců i udržuje vaše současné zaměstnance na vysoké úrovni technické vzdělanosti a připravenosti. Školení BOZP, PO, referentská školení i jakýkoliv interní e-learning přímo v platformě.

Kniha jízd

Záznamy o služebních cestách na jednom místě, se všemi standardně vyžadovanými funkcemi. Mějte absolutní přehled o pohybu vašeho vozového parku a zaměstnanců, kteří jej v rámci vykonávání profese využívají. 

Kalendáře akcí, plánování směn

Plánovat a vykazovat směny nebylo nikdy jednodušší. Vše probíhá on-line přímo v aplikaci, okamžitě jsou k dispozici přehledy a statistiky, v nichž se ihned vyznáte a můžete tak analyzovat chod firmy. 

Docházkový systém

Přístupný všem zainteresovaným oddělením v rámci firmy. Už žádné dohady a nesrovnalosti při vyplácení mezd, jasný přehled odpracovaných hodin, míry splnění závazků, nezpochybnitelná databáze.

Checklisty

On-line vedené, dopředu definované formuláře s možností okamžité kontroly. Seznam činností, kontrolních bodů nebo třeba organizační postupy. Mějte je vždy u sebe a okamžitě aktualizujte stav checklistu.

Správa skladu

Přehled o pohybech na skladu a aktuálních skladových zásobách. Nastavte si kvóty, vychytejte slabá místa, buďte operativní! Neplaťte další licence za skladová ERP. Díky Heduriu jste v rámci jediné platformy neustále v obraze o stavu vašeho skladu. 

Evidence zakázek

Spravujte všechny historické, současné i plánované zakázky a zisky na jednom místě. Statistický přístup umožňuje predikci pro efektivní strategické řízení firmy, okamžité přehledy o stavu zpracování a umožní vám zaměřit se na relevantní segmenty.

Databáze zaměstnanců

Přehledná databáze lidských zdrojů s veškerými údaji. Namísto nepřehledných kartoték jednotná databáze s filtry a kategoriemi. Pomocí definovaných číselníků si nastavíte parametry databáze a budete mít neustálý přehled.

Motivační program

Možnost nastavení individuálního motivačního programu, na jehož základě systém každý měsíc vypočítává mzdu. Vy i vaši zaměstnanci budou vždy vědět, jak na tom jsou. Automatizujte mzdové procesy, snižujte si náklady, vydělávejte více! 

Zastupitelnost a sdílení informací

Každý je nahraditelný, ale pokud si s sebou nese veškeré pracovní know-how a vědomosti, pak je náhrada mnohem složitější. Práce s Heduriem zaručuje, že jsou veškeré informace jakoukoliv oprávněnou osobou dohledatelné na jednom místě.

hedurio-thumbsup

Výhody systému Hedurio

Úspora – komplexnost softwaru šetří náklady za další provozní systémy, čas i lidské zdroje.

Dostupnost - cloudové řešení přístupné odkudkoliv 24/7.

Bezpečnost – splňuje vysoké nároky na ochranu dat a GDPR nařízení, každý unikátní přístup je chráněn vlastními přihlašovacími údaji.

Přehlednost – okamžitá kontrola chodu společnosti ve formě statistik a reportů, elektronická dokumentace, její správa, automatické sledování platnosti a archivace.

Dynamická cenová politika – reflektuje profitabilitu vašeho podnikání, platí se pouze licence výkonových složek, neomezený počet klientů stabilních objektů, událostí.


Hedurio se zaměřuje na procesní oblasti, systematizační činnosti a zjednodušenou spolupráci jednotlivých oddělení společnosti.