EvoCat.io – on-line vyvolávací systém

Komplexní vyvolávací systém, navržený k efektivnímu fungování jakékoli instituce, založené na fyzické interakci klientů na přepážkách. Již od základu

je navržen pro snadnou integraci s rezervačními

a objednávkovými systémy třetích stran.

Centrální panel

Základní komponenty systému tvoří centrální panel s přehledy jednotlivých přepážek, přepážkový panel zobrazující aktuální pořadové číslo klienta na přepážce a ovladač přepážky sloužící obsluze přepážky k požadavku na dalšího klienta nebo např. definování pauzy. Vzhledem k využití LCD panelů místo číslicových LED displejů, je možné souběžně s vyvolávacím systémem zobrazovat i různý multimediální obsah.

Přehledné a jednoduché

Veškeré metriky z jednotlivých přepážek sbírá centrální panel a následně poskytuje provozovateli systému důležitá statistická data o rychlosti obsluhy, době trvání a vytíženosti. Následnou správnou interpretací je možné ušetřit lidské a finanční zdroje.

EvoCat kiosek

Přístroji dominuje 22′′ LCD dotyková obrazovka, která návštěvníka provede libovolným procesem. Ve standardním provedení obsahuje vydavačku bezkontaktních karet a jejich čtečku. Kiosek je dále možné rozšířit o tiskárnu štítků, vzhledem k důrazu na ekologii jsme však dali přednost znovupoužitelným bezkontaktním kartám, které je následně možné využít i pro další interakci v budově (např. ovládání dveří, výtahů).

Luxusní vzhled

Kiosek je vyroben z umělého kamene, což zajistí výbornou životnost, barevnou stálost, pevnost a luxusní vzhled, který bude pasovat do každé budovy. Srdcem kiosku je mikropočítač, postavený na platformě ARM, kolem kterého je obrovská celosvětová komunita vývojářů, zajišťující bezproblémovou integraci s nejrůznějšími periferiemi.

Propojení s ekosystémem EvoCat.io

Pro účely vyvolávacího systému EvoCat je možné kiosek propojit s dalšími periferiemi tohoto systému – centrálními obrazovkami, přepážkovými displeji, reproduktory a dalšími periferiemi. Účelem bylo vytvořit systém, který je snadné nainstalovat a ještě snadněji používat. Veškeré prvky systému jsou propojeny pomocí moderních protokolů, zajišťujících autenticitu, integritu a zabezpečení přenášených dat.

Propojení s rezervačním systémem Reservatic

Reservatic je produkt, kterému dlouhodobě věříme. Jeho integrace s vyvolávacím systémem EvoCat pak přináší pozitiva pro poskytovatele služeb – k odbavení zákazníků nejsou potřeba lidské zdroje, i pro koncové zákazníky – kiosek je přehledně odbaví a navede k cíli. Chaosu na vašich chodbách bude učiněna přítrž.

evocat-clock

Kiosky EvoCat jsou již od základu navrženy pro snadnou integraci s rezervačními a objednávkovými systémy třetích stran.