Google představil první ukázku Android Studia 3.0. Nová verze známého vývojového prostředí přináší více než 20 vylepšení. Nová vylepšení jsou primárně zaměřena na zrychlení kompletního vývojového cyklu a přinášejí řadu nástrojů pro lepší optimalizaci aplikací.

V čem je Adroid Studio 3.0 vylepšen?

Mezi nejvýraznější novinky patří plná podpora staticky typovaného jazyka Kotlin, běžícího nad JVM. Nové Android Studio umožňuje práci s Javou a Kotlinem v jednom projektu. Zajímavostí je zabudovaná přímá konverze kódu z Javy do Kotlinu.

Další novinky

Další významnou novinkou je skupina nástrojů sloužících pro optimalizaci a ladění výkonu, paměti a využití internetu:

  • CPU Profiler - slouží k analýze aktivity procesu v reálném čase. Umožňuje sledovat zatížení procesu při testování.
  • Memory Profiler - slouží k detekci špatného využití paměti telefonu, která může vést až k pádu aplikace.
  • Network Profiler - nabízí možnost sledovat síťovou aktivitu aplikace, analyzovat jednotlivé requesty (požadavky).

Součástí nového IDE je také možnost analyzovat a ladit APK aplikace bez nutnosti mít zkompilovaný projekt. Možnost analyzovat APK pomůže vývojářům, optimalizovat velikost výsledného souboru APK, například zmenšením velikosti obrázků a dalších souborů.

V poslední řadě nové Android Studio rozšiřuje podporu platformy Java 8, poskytuje vylepšený editor UI. Dále zavádí podporu adaptivních ikon v Androidu 8 a přináší možnost pracovat s písmy v XML formátu.