Představujeme jeden z našich dalších mnoha produktů. Vytvořili jsme aplikaci pro hlášení veřejných akcí. Cílem této aplikace bylo vytvoření elektronického hlášení veřejných podniků. Aplikace zjednodušuje občanům a organizacím hlášení veřejných kulturních akcí. Díky aplikaci dochází k podpoře přísnějšího dodržování vyhlášky. Eliminuje možnost pozdního ohlášení akce a zároveň eviduje události, které probíhají v době nočního klidu.

 

Princip aplikace

Aplikace slouží k ohlašování kulturních akcí v rozsahu činnosti města. Webové rozhraní umožní, aby oznamovatel mohl provést oznámení veřejných akcí automaticky, bez osobní návštěvy a zásahu zpracovatele. Na základě správně podaného oznámení získá oznamovatel do mailu odkaz ke stažení hotového povolení pořádání akce. Současně odejde odkaz na e-mail zpracovatelům určených pro příjem notifikačních e-mailů.

 

Oznamovatel se registruje do systému jen jednou, při osobní návštěvě na daném úřadě města, kde získá přihlašovací jméno a heslo, které se váže k jedné PO (dle IČO) nebo ke kontaktní osobě (FO). Uživatel aplikace musí zadat konkrétní časový údaj o konání akce, pro snadné určení typu akce v souladu s vyhláškou daného města, čímž nedojde k rozporu s vyhláškou. Všechny akce zůstávají uložené a jsou dohledatelné dle roku a týdne/měsíce, včetně údaje, kdo danou akci schválil (buď jméno schvalovatele nebo automaticky). Lze nastavit automatické schvalování akcí konaných do 22:00 a naopak akce konané do pozdních ranních hodin (v době nočního klidu) zařadit do fronty ke schválení příslušnému pracovníkovi na úřadě, který akci posoudí a schválí.

 

Aplikace umožňuje schvalovat opakující se akce nebo akce oznámené najednou. Akce se schválí najednou, s jednou notifikací. V systému se hromadně zadané akce vždy rozloží na jednotlivá konkrétní data. Systém obsahuje také statistiku, která je vedena na daném příslušném úřadě, pomocí které se dá dohledat počet pořádaných akcí za kalendářní rok a kolik bylo udělených výjimek pro pořádání veřejných akcí.


Díky aplikaci dochází ke snížení administrativních úkonů nutných pro vyplňování papírových formulářů a zároveň šetří čas odpovědnému úředníkovi/zaměstnanci úřadu. Oznamovatel nemusí opakovaně docházet na příslušný úřad, aby oznámil pořádání veřejné akce. Vše lze oznamovat elektronicky , čímž dochází ke zrychlení samotného procesu schválení a ke snížení administrativních nákladů.