2020-03-17 JOKRYS-divka.jpg

Aktuální situace zapříčiněná koronavirem nutí řadu firem, podnikatelů a vzdělávacích institucí k improvizaci. Výjimkou není ani střední Bezpečnostně právní akademie, která byla na aktuální situaci dostatečně připravena řadu let a svým studentům zprostředková možnost online studia i po dobu omezeného pohybu v ČR.

Vývoj vzdělávacího systému JOKRYS byl přenechán nám a my vám nyní můžeme s radostí přivést informace o tom, jak aplikace funguje a vyjádření samotného zřizovatele škol!

Představujeme systém JOKRYS

Hned na začátku je třeba říci, že se nejedná o online vyučování, ale o cloudový e-learningový systém, jehož primární cíl je udržet studenty aktivní a zapojené ve studijním procesu. Za jeho vývojem a testováním stojí řada let, díky kterým je možné systém využít i ve chvíli, kdy situace s koronavirem v ČR začala eskalovat.

Základem je jednoduché a intuitivní rozhraní, kde si student najde svůj ročník s odpovídajícími předměty a typem učiva. Součástí jsou kontrolní testy, které jsou následně vyhodnocovány a možnost zadávání studentům individuálně úkoly.

Díky tomu je JOKRYS komplexní vzdělávací řešení, které dokáže poskytnout svým studentům, ale i pedagogům a zřizovatelům, dostatečnou podporu v mezičase, kdy je na území ČR omezen pohyb občanů nebo v případě, že student není ve škole přítomen ze zdravotních nebo jiných důvodů.

Jak systém JOKRYS funguje

Každý uživatel (žák, učitel, zřizovatel atd.) má své vlastní digitální rozhraní, kde si zapisuje aktivity a úspěchy nejen v oblastech vzdělávání, ale i sportu, kultury aj. V rámci profilů mohou studenti, ale i jejich rodiče, sledovat aktuální známky, absenci a úkoly, které jsou nutné k úspěšnému dokončení studia.

Díky vkládání neformálních aktivit, které jsou učitelům rovněž zpřístupněny, se nabízí přesah k individuálnímu vzdělávání podle toho, jaké jsou studentovi přirozené silné stránky.

Vyjádření zřizovatele škol

Díky systému vytvořeném IT firmou Railsformers je škola schopná pokračovat ve vzdělávání svých žáků bez viditelného omezení. Žáci se vzdělávají pomocí unikátního digitálního vzdělávacího systému, který našel podporu u MŠMT.

Výuka je plně v souladu s Inovační strategií České republiky 2019–2030 a připravovanou Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.