gdpr_cookies.png

Cookies, které umožňují jednoznačně rozpoznat koncové zařízení, patří mezi problematickou oblast v ochraně soukromí na internetu. V současné době je u nás regulace cookies obsažena v zákoně o elektronických komunikacích, ale reálné použití v praxi se velmi různí.


O ePrivacy, tedy Nařízení o soukromí a elektronických komunikacích jsme vás informovali v minulém článku. Dnes se zaměříme konkrétně na oblast, která se dotýká téměř každého provozovatele webových stránek a uživatele internetu. Řeč bude o cookies.

Problematika cookies patří mezi jedno z často diskutovaných témat. Cookies, které umožňují jednoznačně rozpoznat koncové zařízení, totiž patří mezi problematickou oblast v ochraně soukromí na internetu. V současné době je u nás regulace cookies obsažena v zákoně o elektronických komunikacích, ale reálné použití v praxi se velmi různí.

Nové nařízení slibuje jednodušší pravidla

Nařízení Parlamentu a Rady o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích slibuje jasnější a podstatně jednodušší pravidla pro získávání a nakládání se soubory cookies. Toto nařízení má nahradit směrnici přezdívanou “cookie zákon” a má obsahovat nová pravidla pro udělování souhlasu.

Účely, pro jaké lze využívat cookies

Pokud bude toto nařízení přijato v podobě, jak je předkládáno, nebude možné využívat cookies bez aktivního souhlasu koncového uživatele pro jiné účely než pro zajištění funkcí nezbytných pro správné fungování webových stránek. Zároveň může dojít k nepříjemné situaci v případě, že by většina koncových uživatelů webu odmítla přijímání cookies třetích stran.

Co se týče samotného znění, tak v návrhu nařízení je zakázáno využití funkcí zařízení koncových uživatelů jinými subjekty pro zpracování, uchovávání a shromažďování informací, které z něj lze získat, včetně těch o softwaru a hardwaru. Ale i v rámci tohoto zákazu nové nařízení stanoví výjimky.

I když nadcházející změna cookie pravidel slibuje úsporu nákladů, není to tak úplně jednoznačné, a naopak by mohla vést jak ke zvýšení nákladů, tak i ke ztrátě části uživatelských databází pro cílenou reklamu.

Setkali jste se coby provozovatelé webu s neobvyklou situací týkající se ochrany osobních údajů? Nebo vás GDPR trápí v jiné oblasti? Neváhejte se na nás obrátit, rádi s vámi vše probereme a navrhneme ideální řešení.