gdpr_pokuty.png

Jaké pokuty hrozí při nedodržení nařízení? Bude je česko nějak upravovat? Jaká nejvyšší pokuta dosud padla a kdo jí dostal?


Ve sněmovně to v současné době celkem vře. Na přetřes totiž přišlo řešení výše sankcí pro obce za porušení nových pravidel ochrany osobních údajů.

Pokud dojde k porušení ochrany osobních údajů, je dosavadní horní hranice stanovena na deset milionů korun. S největší pravděpodobností dojde ke konečnému rozhodnutí až někdy v říjnu. Nový zákon vychází z nařízení Evropské unie známého pod zkratkou GDPR, které vstoupilo v platnost v květnu.

Velmi častým argumentem zastánců nižších sankcní je to, že pro menší obce v ČR by byly vysoké pokuty likvidační. Aktuálně nejvyšší sankce, která byla obci udělena, byla pokuta 80.000 korun. Černého Petra dostalo Brno.

Je také vysoká šance, že bude přijat návrh sněmovního mediálního výboru pro úpravu pravidel ochrany soukromí v případě novinářů. Podle něj nedochází k žádné podstatně změně, ale jako doposud lze zpracovávat osobní údaje tehdy, slouží-li přiměřeným způsobem pro novinářské účely nebo pro účely akademického, uměleckého či literárního projevu. Výjimka by měla být udělena pro situace, kdy dochází ke zpracování údajů pro vědu, výzkum a statistiku.

Pokud by vás zajímaly ty nejvíce katastrofické scénáře, pak vám můžeme prozradit, že za porušení povinnosti lze podle nařízení GDPR udělit pokutu až 20 milionů eur, což je zhruba 500 milionů korun. Tato pokuta ale dle dosavadních vyjádření bude hrozit pouze velkým nadnárodním společnostem.