DPO.png

Vyvinuli jsme chytrý a efektivní online rezervační systém výluk pro Dopravní podnik Ostrava. 

DPO se rozhodlo vyjít vstříc cestujícím a stanovit maximální počet výlukových dní v rámci dopravní sítě Ostravy. Aby však také ulehčilo a zeefektivnilo žádání o výluky investorům, kteří je požadují, využilo našich služeb a společně jsme sestavili sofistikovaný systém umožňující přehlednou a jednoduchou žádost o výluku.

Aplikace pro rezervaci výluk je primárně určená veškerým zájmovým subjektům (investorům, zhotovitelům staveb), kteří musí v rámci svých staveb omezit nebo zastavit drážní dopravu. Zároveň tato aplikace slouží k větší informovanosti veřejnosti o probíhajících i plánovaných výlukách či omezeních v MHD. 

Aplikace je transparentně k dispozici všem investorům a umožňuje jim vzájemně 
koordinovat stavební činnost tak, aby zbytečně neomezovali městskou 
hromadnou dopravu.

DPO rozdělilo dopravní síť do několika kategorií dle důležitosti a přidělila jim různé počty dnů, které je možné si zarezervovat pro výluku. Například páteřní tramvajová síť může má maximum výluk stanoveno na 99 ročně, vedlejší trolejbusová síť 149 ročně atp. 

V aplikaci získáte na mapovém podkladu přehled o konkrétním úseku tramvajové nebo trolejbusové sítě:

  • do jaké kategorie patří (páteřní, vedlejší, ostatní)
  • jaké výluky jsou v daném úseku už naplánovány a schváleny
  • kolik výlukových dnů je ještě možné využít

Po registraci si můžete rezervovat výluku v požadovaném úseku resp. úsecích. O jakoukoliv výluku je nutné požádat minimálně 45 dnů předem.

A takto jednoduché to je: 

Přejete si také zjednodušit své služby obchodním partnerům nebo zákazníkům? Nabízíme široké portfolio na míru vyvinutých online i mobilních aplikací, obraťte se na nás!