gdpr_eshopy_blog (1).png

Jste majitelem e-shopu a od té doby, co nařízení GDPR vstoupilo v platnost, se vám na čele krabatí vrásky kvůli nezodpovězeným otázkám, které pro vás v této souvislosti vyvstaly? Společně si teď na některé z palčivých otázek odpovíme.

Jak je tomu v případě e-mailových adres získaných za účelem soutěže?

Možná se vám v rámci marketingu skvěle osvědčily různé soutěže, kdy je ovšem jednou z podmínek účasti nutné uvést e-mailovou adresu. Soutěž již proběhla, vy jste vyhodnotili vítěze, ale teď si nejste jistí, jak postupovat, abyste neporušili legislativu? Je to jednoduché. E-mailové adresy, které jste nashromáždili za účelem konkrétní soutěže, nesmí být použity v žádné jiné situaci. Abyste mohli použít e-mail zákazníka, musel by souhlas být udělen samostatně a výslovně (například zaškrtnutím políčka) pro každý účel zvlášť.

E-mail výměnou za e-book. Je to v pořádku?

Další situací, která může celkem snadno nastat, je ta, kdy zákazníkovi nabízíte e-book a podmínkou pro stažení je opět uvedení e-mailové adresy. Mohlo by se zdát, že obě strany budou spokojeny, ale ne vždy je to tak snadné a jednoznačné. Ačkoli teď máte databázi e-mailů, rozhodně to neznamená, že zákazníkovi můžete automaticky zasílat další obchodní sdělení v podobě newsletteru nebo jiných nabídek. Ke všem těmto aktivitám znovu potřebujete získat souhlas zákazníka.

Databáze z dřívějších let - je nutné si znovu vyžádat souhlas?

Pokud máte e-mailovou databázi již z doby minulé a jedná se o vaše současné zákazníky, není nutné znovu žádat o souhlas k zasílání marketingových zpráv, protože pro jejich zasílání máte podle GDPR nařízení tzv. oprávněný zájem. Nezapomeňte však, že zákazníkům musíte vždy umožnit se ze zasílání těchto zpráv odhlásit. Pokud došlo v minulosti k udělení souhlasu za jiným účelem, musíte zajistit, že odpovídá kritériím souhlasu podle článku 7 GDPR, tj. musí být konkrétní, informovaný, poskytnutý nepodmíněně a jednoznačně. To znamená, že souhlas například  nesmí být součástí obchodních podmínek. Pokud toto není splněno, pak je nutné získat souhlas znovu takovým způsobem, který je v souladu s GDPR.

Chcete mít jistotu, že se svými daty zacházíte správně a dodržujete vše potřebné, abyste byli v souladu s GDPR? Náš tým je tady pro vás!