ruby-on-rails.jpg

Ruby on Rails, zkráceně Rails, je framework pro pohodlné a rychlé vytváření moderních webových aplikací. Obsahuje vše, co potřebujete: abstraktní vrstvu pro práci s databází, přehlednou implementaci Model–View–Controller architektury, zabudovanou podporu pro automatizované testování všech vrstev aplikace, generátory kódu nebo konzoli pro interaktivní práci s aplikací. 

Základ

Vše v Rails je založeno na programovacím jazyce Ruby. Ruby vznikl již v roce 1995, a to jako open-source, tím pádem byl k dispozici pro použití v jiných projektech.

Vznik Rails

Toho využil dánský programátor David Heinemeier Hansson a vytvořil Ruby on Rails. První verze se objevila v roce 2005 jako open-source software. Od té doby se Rails pravidelně aktualizují, ve vývoji se podílí tisíce programátorů. Poslední verze k dnešnímu datu, označená 6.0, vyšla 16. srpna 2019.

Co je to Framework?

Framework je softwarová struktura, která slouží jako podpora při programování a vývoji a organizaci jiných softwarových projektů. Poskytuje standartní způsob jak sestavit a vyvíjet aplikaci. Framework může obsahovat podpůrné programy, kompilátory, knihovny API, sady nástrojů, které dávají dohromady všechny různé komponenty umožňující vývoj projektu, nebo systému.

Co to je Open-source?

Je to označení pro počítačový software s otevřeným zdrojovým kódem. Tím pádem je otevřeně dostupný zdrojový kód a legální dostupnost – licence software. Licence je velmi důležitá, protože specifikuje, jaká práva uživatel získá ke kódu a jak s ním může nakládat. Některé licence (např. GNU) dovolují uživatelům zdrojový kód upravovat a distribuovat.

Model-View-Controller (MVC)

Jako ostatní webové frameworky, Ruby on Rails používá MVC softwarovou architekturu. Tato architektura rozděluje datový model, uživatelské rozhraní a řídící logiku aplikace do nezávislých komponentů. Tím pádem modifikace některého z nich má jen malý dopad na ostatní komponenty. Celá architektura MVC vyžaduje vytvoření tří komponentů, které jsou uvedeny níže:

  • Datový model (Model) - Centrální komponent, který přímo spravuje data, logiku a pravidla aplikace.
  • Uživatelské rozhraní (View) - Převádí data reprezentovaná datovým modelem do podoby vhodné k interakci uživatelem.
  • Řídící logika (Controller) – Přijímá vstup a převádí jej na příkazy pro ostatní komponenty. Jinak řečeno reaguje na události (interakce od uživatele) a zajištuje změny v modelu nebo rozhraní.

Jazyk Ruby společně s frameworkem Rails tvoří ucelenou platformu pro snadný vývoj webových stránek a API. Propojuje různé technologie, které pro vývoj stránek jsou zapotřebí. My se tak můžeme soustředit přímo na Váš projekt. Vytvoříme pro Vás webové stránky na míru, které zaujmou!