Eurucamp 2014 má za cíl přilákat nově prezentující a dostat je na podium s jejich vlastní prezentací, nebo zkušené řečníky osvojit si nové techniky jejich prezentace. Jestli jste ještě neprezentovali, nebo uvažujete o změně svých prezentačních dovedností, tak tato konference je právě pro Vás. 

Eurucamp je Ruby událost. Očekávají se prezentace témat z prostředí Ruby, které zaujmou členy komunity Ruby. Tato komunita vždy očekává a vítá zajímavé prezentace novinek ze světa programování. Témata týkající se sociálních aspektů programování jsou rovněž vítána. Je zde taky možnost představit novinky a postřehy z oblasti Rails. Prostor je vyčleněn též na workshopy a moderované diskuze. Sami si můžete vybrat, kterou z možností si využijete, zda prezentaci, workshop anebo diskuzi.

Eurucamp 2014 má propracovaný mentorský program, který zaručuje, že každý zúčastněný má možnost obrátit se s dotazem či myšlenkou na jednoho z mnoha mentorů programu. Každý mentor se registrací zavazuje k tomu, že pomůže alespoň jednomu řečníkovi s přípravou prezentace a projevem.

Registrace prezentací bude probíhat do 1. května 2014. Eurucamp se bude konat v Berlíně ve dnesch 1. - 3. srpna 2014.

 

Výběr řečníků

  • Je zajištěna absolutní anonymita, takže nemůže vzniknout obava zaujatosti vůči některému z kandidátů.
  • Dvě kola hlasování:

- v prvním kole probíhá hodnocení témat pro prezentaci na stupnici od 1 do 10

- ve druhém kole je 50 nejlepších žádostí rozděleno do tří skupin (“hmm“, “hurá“, “wow“)

  • De-anonymizace - což znamená, že hodnotitelé jsou seznámeni s profilem prezentujících a rotřídí tak nově prezentující od zkušených.

Všechny prezentace jsou vedeny v anglickém jazyce.

Prezentace by měly být v rozmezí 15 - 30 minut. V některých případech lze navýšit prezentační dobu. V tom případě, zhledem k velkému počtu prezentací a určitého časového tlaku, je vhodné, aby každý zájemce uvedl celkovou dobu své prezentace.

Originální témata. Jedna z cest, kterou se chce program ubírat, je posunout komunitu Eurucampu dopředu. Toho nemůže být dosaženo tím, že budou prezentovat stále ti samí lidé o stále stejných tématech. Je preferován originální nápad a originální informace ze světa Ruby a Rails. Pokud máte téma, o kterém jste už někde prezentovali, je vhodné jej alespoň trochu obměnit a přidat novou dimenzi, něco jedinečného navíc.

Všechny prezentace budou zaznamenány a zdarma zveřejněny na internetu spolu s nahráním jednotlivých slidů prezentace. Vše je organizováno s cílem rozšířit Ruby komunitu a její informovanost. Vaše prezentace nebudou zneužity k reklamním akcím a budou publikovány jen s Vaším souhlasem.   

Eurucamp 2014 je letní konference s dostatkem volného času pro společenský život a mnoha příležitostmi přijít s vlastními nápady.