anonym_blog.png

Za půl roku fungování GDPR by se dalo říct, že se nám tato evropská norma na ochranu osobních dat mohla dostatečně vrýt pod kůži. Ale samozřejmě se stále najdou mýty, které jsou s nařízením GDPR spojené. Jedním z mýtů je to, že se někteří lidé domnívají, že mají právo nedat souhlas, nebo požadovat vymazání osobních dat u jakéhokoliv subjektu, který jejich údaje v souladu s jinými zákony spravuje.  

Asi za nejrozšířenější mýtus bychom mohli považovat to, že bude muset dojít ke smazání údajů dlužníků, kteří by tak byli jen velmi těžko postižitelní. Tato informace se rozšířila rychlostí větru, ale na pravdě se rozhodně nezakládá. Společnosti, které schraňují data o svých klientech, využívají zákonný zájem pro plnění právních povinností. Ať už by se jednalo o kupní smlouvu, pracovní smlouvu nebo podobný dokument, k tomuto shromažďování osobních údajů žádný souhlas nepotřebují.

V souladu s GDPR je tedy i uchovávání dat v případě správy dlužníka, protože se jedná o oprávněný zájem. S údaji dlužníků je ale i přesto nutné nakládat opatrně a v souladu se všemi platnými zákony. Je nutné mít zabezpečené systémy a po uplynutí mandátu tyto osobní údaje trvale smazat.

Pokud byste měli jakékoliv pochybnosti o tom, zda správně chráníte osobní údaje svých klientů a jste v souladu s GDPR, kontaktujte nás, rádi vám s touto problematikou pomůžeme.