Dochází k revoluci v ochraně osobních dat. V roce 2018 nás čekají velké změny. Buďte připraveni s námi. Přinášíme základní informace o tom co se pod pojmem GDPR skrývá a co nás čeká v příštím roce.

Co je to GDPR a co se změní?

Za významem slova GDPR se skrývá obecné nařízení o ochraně osobních údajů (z angličtiny General Data Protection Regulation) a patří k novým revolučním legislativám EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat.

Hlavní poslání GDPR?

Je ochrana osobních údajů, s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. Nařízení přináší revoluci v ochraně osobních údajů.

Koho se GDPR týká?

Všech firem, institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů.

Co je záměrem zákonodárců?

Dát evropským občanům šanci mít větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje. GDPR zavádí enormní pokuty za porušování nových, přísnějších pravidel v ochraně osobních údajů.

Kontrolní funkce DPO

EU nařizuje větším zpracovatelům dat zřídit nezávislou kontrolní funkci DPO (Data Protection Officer, tj. Pověřenec pro ochranu osobních údajů. Jeho úkolem bude dohlížet na řádné zacházení s osobními daty a hlásit možné úniky dat či porušení zákona.  

Kdy přichází GDPR v platnost?

Bylo schváleno 27.4.2016 a v platnost přichází 25.5.2018.