nástroj blog.png

Evropská komise pro jednotný digitální trh přišla minulý týden hned se dvěma zásadními zprávami. Zveřejnila pokyny, které mají přispět ke zdárnému a hladkému uplatňování nových pravidel pro ochranu osobních údajů v celé Únii již od 25. května. A také spustila zcela nový online nástroj, který je přehlednou pomocníkem ke zorientování v pravidlech a požadavcích GDPR určený především malým a středním firmám.


Vzhledem k neustálým dotazům a nejasnostem zveřejnila Evropská komise pokyny, které specifikují, co mají národní orgány pro ochranu osobních údajů a další složky státní zprávy udělat proto, aby bylo možné efektivně a správně dokončit přípravy před samotným termínem začátku platnosti GDPR, tedy 25. květnem.

Pokyny rekapitulují hlavní inovace a příležitosti, které se díky novým pravidlům naskýtají, shrnují dosavadní průběh přípravných prací a uvádějí, co musí Evropská komise, vnitrostátní orgány pro ochranu údajů a další orgány v členských zemích ještě vykonat,“ uvádí Evropská komise ve své tiskové zprávě.

Pro zdárné zavedení a dodržování GDPR nařízení a jeho pravidel je nutná osvěta. Zde mají rezervy především malé a střední podniky. Právě pro ty spustila Evropská komise přehledný, praktický a obsáhlý informační online nástroj, který těmto subjektům zjednoduší přípravu a zodpoví mnohé otázky. Pomůže smysluplně používat nová pravidla pro ochranu osobních údajů.

Nástroj naleznete zde.

Potřebujete-li jakkoli poradit či konzultovat nejasnosti z oblasti ochrany osobních údajů, neváhejte se na nás obrátit.