google cloud blog.png

Skončila doba serverová, nastala doba cloudová – i tak by se daly charakterizovat naše pocity z návštěvy konference Google Cloud OnBoard, konané minulý týden v Kongresovém centru v Praze. Google zde představil zajímavosti a novinky kolem Google Cloud platform i mnoho modulů umožňující efektivní práci s daty na cloudu. V následujících řádcích vám přinášíme report.

Konference Google Cloud OnBoard byla obsahově a informačně nabitá. Byly zde představeny základní možnosti, které Google Cloud Platform nabízí i její jednotlivé částí. Celá cloudová infrastruktura se vyvíjí poměrně rychlým tempem a pružně reaguje na požadavky zákazníků týkající se nových funkcionalit, důkazem je nedávná implementace machine-learning frameworku TensorFlow.

Nechybělo představení možností provozování virtuálních serverů na platformě a možností pro ukládání různých typů dat. Zde má Google pokrytou širokou škálu variant užití, například bloková či objektová úložiště, která je možné jednoduše napojit na globální CDN a zajistit tak rychlou distribuci obsahu po celém světě.

Mezi další představené typy úložišť patří Cloud SQL, která může poskytovat kompatibilitu s aplikacemi, vyžadujícími MySQL, případně nově i PostgreSQL, díky kterým je možné zajistit vysokou dostupnost dat, i když některý z databázových serverů bude nedostupný. Dalším podporovaným úložištěm je Cloud Bigtable, sloužící k ukládání velkého množství dat.

Po poledni program konference pokračoval představením možností využití kontejnerové virtualizace v Google cloudu, především pak orchestrační platformou Kubernetes, kterou využíváme a Google v rámci svého cloudu poskytuje přednastavené clustery, postavené právě na této platformě. Další z novinek je Google App Engine, tedy platforma, sloužící k provozu aplikací v cloudu, bohužel zde zatím Google nevyslyšel volání vývojářů v Ruby on Rails a Ruby zatím není oficiálně podporovaný jazyk, ačkoli existují komunitní (nebo spíše partnerské) šablony, které spuštění Ruby on Rails na platformě umožňují.

Získali jsme také přehled způsobů, jak vyvíjet, nasazovat a monitorovat aplikace v Google Cloud Platform. A další velmi zajímavou oblastí jsou možnosti pro big data řešení a strojové učení. Snad všechny velmi překvapila ukázka schopností služby BigQuery v rámci big data, kdy nad celým obsahem encyklopedie Wikipedia (327 GB dat – cca. 70 DVD) byl spuštěn dotaz na vyhledání všech článků obsahujících zmínku o Praze. Dotaz trval cca. 3 vteřiny, na běžném databázovém serveru by probíhal minimálně několik minut, jde tedy o zrychlení o několik řádů. Tato technologie se běžně používá ke zkoumání lidského DNA. Referenční firmou k ukázce byla společnost, která se tímto zpracováním zabývá a pracuje nad daty o velikosti 10 PB (cca. 10 000 pevných disků běžného kancelářského PC).

Na závěr přišly možnosti cloudové umělé inteligence a novinky – Cloud Video Intelligence, tedy služba která je schopná dolovat informace z videa. Donedávna společnost Google poskytovala tuto službu pod názvem Vision API pouze pro obrázky - při praktické ukázce jsme viděli obrázek výčepního zařízení a člověka, pijícího pivo. Systém je schopen rozpoznat náladu člověka a další údaje, jako např. pohlaví, objekty na obrázku a další relevantní informace.

Konference nám umožnila seznámit se s možnostmi, které Google Cloud Platform nabízí, nicméně některé z představovaných technologií známe a používáme. Zajímalí-li vás clodová řešení, potřebujete konkrétní radu či máte zadání v této oblasti, obraťte se na nás, držíme krok s trendy.