pokus č.2.png

Google zaslal svým zákazníkům v řijnu email, se žádostí o potvrzení nové smlouvy. Změny se vztahují především k požadavkům nařízení GDPR. Co to pro vás jako pro zákazníky znamená? Co konkrétně provést?

GDPR - “obecné nařízení o ochraně osobních údajů” (z angličtiny General Data Protection Regulation) patří k novým revolučním legislativám EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat. Bylo schváleno 27.4.2016 a v platnost vstoupí 25.5.2018.

Co tedy Google sleduje novou smlouvou? Jestliže ukládáte osobní údaje na některou ze služeb Google, například Disku, staví se Google do role zpracovatele osobních údajů. Proto vydal novou verzi smlouvy pro uživatele G Suite, ve které ošetřuje potřebné skutečnosti a zavázal se, že splní podmínky GDPR a bude tzv. “GDPR compliant”.

Smlouva je zcela v pořádku a deklaruje odpovědnost Googlu a skutečnost, že se na GDPR pečlivě připravuje, proto se ji nebojte podepsat.

Jak potvrdit smlouvu?
Přihlaste se do G Suite jako administrátor.
- spusťte Administrátorský panel (https://admin.google.com)
- v sekci Firemní profil - Profil v části Další smluvní podmínky zabezpečení a ochrany osobních údajů potvrďte novou verzi smlouvy

Zadaní zodpovědných osob do rozhraní G Suite

Patříte-li mezi společnosti, které potřebují nebo chtějí využívat služby DPO (Data protection officer), zadejte jeho kontaktní údaje v Administrátorském panelu, v sekci Firemní profil - Zobrazit více - Právní záležitosti a otázky souladu - Podrobnosti o vašem pracovníkovi ochrany dat.

A co dál?
Google jste tedy v rámci GDPR prozatím vyřešili. Používáte-li i jiné systémy, kde zadáváte osobní údaje (e-shop apod), kontaktujte poskytovatele a zeptejte se, jak GDPR řeší. Skutečnost, že vaši poskytovatelé GDPR řeší neznamená, že splňujete všechny podmínky GDPR, jehož požadavky jsou o technologiích, ale především o úrovni nastavení a kvalitě vnitrofiremních procesů při práci s osobními údaji.

Je čas se začít připravovat, jestli jste tak dosud neučinili. Sledujte blog s novinkami případně kontaktujte přímo společnost, která se problematikou zabývá - například Railsformers.