Hedurio je náš hlavní produkt pro řízení bezpečnostních agentur. Jde o unikátní online informační systém svého druhu. Koncovým uživatelům je poskytován na bázi cloudového řešení na bázi SaaS, čímž je zajištěna maximální dostupnost systému odkudkoliv a kdykoliv. Do výčtu základních funkcí systému patří komplexní plánování stabilních objektů (obchodní řetězce, sklady, výrobní haly apod.) a otevřených akcí (festivaly a jiné veřejné akce). V rámci tohoto plánování je zajištěn komplexní monitoring budov a strážných v terénu prostřednictvím systému Hedurio. Kontrola obchůzek strážných v terénu je zajištěna pomocí QR kódů, které jsou načteny při průchodu každého checkpointu chytrým telefonem nebo tabletem, kterým disponuje každý strážný. 

Mimo hlavní funkci monitoringu objektů a osob je v rámci systému nabízena možnost vedení mzdových a účetních přehledů v rámci společnosti a zobrazení základního náhledu efektivního hospodaření podniku. Další funkcí je elektornický monitoring skladu zásob s aktuální databází počtu a stavem zásob. Podrobný přehled veškerých procesů na skladě včetně vstupů a výstupů společně s přehledem dodavatelů a odběratelů. 

 

Veškeré procesy jsou poskytovány a zobrazeny online. Je zajištěna maximální možná míra elektronizace a elektronické vnitropodnikové workflow dokumentů. Díky cloudovému řešení je zajištěna perfektní interakce mezi uživateli systému (klient---centrála---strážný v terénu).

Náš produkt je primárně zaměřen na trh bezpečnostních agentur a využití právě v tomto segmentu trhu. Nicméně v současnosti je produkt Hedurio využíván také v rámci obchodních řetězců pro monitoring stavu zboží na skladě, na prodejně a následnému porovnání stavu s prodaným zbožím. Je tedy zajištěna okamžitá online kontrola, zda v rámci směny nedošlo k odcizení nebo ztrátě zásob/zboží.

 

Třetím a v současné době velmi aktuálním využitím je aplikování systému Hedurio na nový ticketingový systém pro fotbalový klub Baník Ostrava. Vytvoření databáze registrovaných fanoušků a jejich evidence. Plánováno je propojení databáze statických fotek fanoušků s videem na stadionu a tím okamžitá detekce osob při nevhodném chování na stadionu.