Ačkoliv modrá je dobrá za všech okolností, dnes má mnohem větší význam než v jiné dny. Právě dnes je modrá barva symbolem podpory autismu. Je silně zarážející, že spousta lidí si dodnes neuvědomuje závažnost autistických poruch. Právě proto, přestože naší barvou je barva rubínu – tedy červená, jsme se rozhodli stát se součástí dobré věci a oblékli jsme se do modrého jako jeden muž.

Proč modrá? Modrá je barvou komunikace a sebevyjádření, což je jedna z oblastí, v níž mají lidé s poruchou autistického spektra největší potíže. Dnešní celorepublikovou kampaň s názvem Rozsviťte se modře, která vznikla u příležitosti Světového dne zvýšení povědomí o autismu, koordinuje Platforma Naděje pro autismus.

Autistická porucha je jednou z nejzávažnějších poruch mentálního vývoje dítěte. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí, důsledkem které je, že dítě nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Nejzřetelněji je narušena komunikace, sociální interakce a představivost těchto lidí. Autistické poruchy jsou doprovázeny specifickými vzorci chování, které jsou někdy mylně považovány za nevychovanost, vzdor atd.

V Česku trpí autismem cca 100 tisíc lidí, na světě 70 milionů lidí. Pomoc dětem s autistickou poruchou je celkem běžná, ale dospělým lidem se jí téměř nedostává. I toto jsou důvody, proč si dnes připomínáme závažnost tohoto onemocnění.