Ve dnech 19. - 20. 10. 2016 proběhla konference Intel IoT commerical workshops pořádaná společností Intel. Akce se letos konala ve Varšavě, hotelu Plaza a společnost Railsformers nemohla chybět. Technologie IoT jsou pro naši společnost jednou z priorit.


Význam IoT

IoT v překladu znamená internet věcí. Z anglického překladu Internet of Things, odtud zkratka IoT. Jednoduše řečeno, je to označení pro propojení vestavěných zařízení s internetem. Railsformers navázala blízkou spolupráci se společností Intel a IoT workshop ve Varšavě byl pro naši společnost rozhodně přínosem!

S kým v oblasti IoT spolupracujeme?

Naším cílem je nabídnout zákazníkům kompletní řešení IoT, čemuž rozumíme jako uníkátní kombinaci hardwarového a softwarového know-how. Přitom nechceme být závislí na konkrétním IoT protokolu.

Proto na jedné straně spolupracujeme s předními dodavateli hardwaru jako například společnosti Intel nebo AAEON. Na straně druhé jsme v úzkém kontaktu s IQRF aliancí a nebo s Českými Radiokomunikacemi, které stojí za protokolem LoRa a účastníme se zde soutěže Summer Jam. Nezbytnou a pro nás logickou součástí je sledování aktuálních trendů právě v oblasti IoT.

Náš unikátní tým expertů z Ostravy také úzce spolupracuje na vývoji IoT s Vysokou školou Báňskou - Technickou univerzitou Ostrava.

V rámci IoT sledujeme aktivity a události společnosti O2 a snažíme se vyvíjet a testovat řešení pro cloudovou platformu na správu a management čidel a gateway.

Zapojení IoT v našich produktech

Railsformers začíná nabízet služby a produkty, jejichž nedílnou součástí je právě IoT. V rámci jednoho z našich klíčových produktů Hedurio chystáme monitoring prostor a osob s využitím technologií, které nám umožňuje IoT. Dále vyvíjíme systém pro monitoring a varování vozidel na dálnicích a systém smart-parking.

Naše služby nabízíme komukoliv, koho problematika IoT zajímá a jsme otevřeni jakémukoliv jednání na toto téma.