Ionic 2.0 vs. 3.0

Není tomu ani tak dlouho, co byl představen framework Ionic 2.0. Během jeho používání však jednotliví vývojáři nacházeli drobné chyby, které vedly k prodloužení vývoje aplikací. Požadavky tak byly vyslyšeny a tým Ionicu přinesl opravenou, ale zároveň novou verzi.

Ionic 3.0 nepředstavuje kompletně nový framework, změna je ovšem znatelná. Nynější verze je postavena na novém Angularu verze 4.0.0. Ten je do jisté míry upraven oproti verzi 3.x.x, na kterém byl postaven Ionic 2.0. Tato změna přináší řadu nových “features”, menší velikost, větší rychlost a stabilitu aplikací.

Přechod na vyšší verzi

Další důležitou změnou je přechod na vyšší verzi Typescriptu. Díky verzi 2.2 se tak zkrátí čas sestavení aplikace a hlavně dochází k zlepšení typové kontroly. Stále ovšem zůstává kompatabilita i s minulými verzemi.  

Je potřeba neustále inovovat. Dny, když vývojáři museli veškerou konfiguraci aplikace nastavovat v root souboru jsou pryč. Ionic 3.0 přináší nastavení pomocí komponenty @IonicPage na každé stránce zvlášť. Vše se díky tomu stává přehlednější a mnohem přijatelnější. Díky této změně je ještě jednodušší využívat návrhového vzoru “lazy loading” a také nastavovat konfiguraci jednotlivých stránek.

Lazy loading

“Lazy loading” již funguje v nové verzi, nicméně Ionic vývojáři stále nemají ještě dostatečné množství odpovědí a názorů od vývojářů. Tato změna má obrovský vliv nejen na samotné stránkování, ale také na celou navigaci v aplikaci. Obrovské pozitivum přináší fakt, že aplikace díky této změně má být až dvakrát rychlejší!

Další postup vývojářů Ionicu bude soustřeďen na zdokonalení rychlosti, stability a výkonu aplikací. Pokud se to vývojovému týmu frameworku povede, rychlost hybridních aplikací se může ještě více přiblížit nativním, ba i možná vyrovnat. Mezi další kroky také patří ještě více zlepšit podporu pro desktop. V neposledním bodě se určitě také nezapomene na opravu chyb a bugů, které budou spojeny se změnou navigace v aplikaci.