gdpr kamery blog.png

Pokud jste zaměstnavatelem a máte ve firmě kamerový systém, kterým chráníte svoji budovu a majetek, budou vás s nástupem GDPR čekat nové povinnosti. Odborníci se však prozatím neshodují, v jakém rozsahu.
 


Společně s blížícím se termínem účinnosti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) se rojí stále více otázek z nejrůznějších oblastí, kterých se regulace může dotknout. Jednou z nich jsou i kamerové systémy ve firmách.

Názory na to, jak konkrétně GDPR tyto systémy ovlivní, se ale různí. Podle některých právníků budou muset mít provozovatelé kamer výslovný (písemný) souhlas od všech lidí, které budou monitorovat. Podle jiných odborníků ale takové změny nebudou nutné a bude nadále stačit, pokud zaměstnanci budou o monitorování informováni. V každém případě bude zřejmě nutné nějakým způsobem vyvážit potřebu ostrahy budovy a právo zaměstnanců na soukromí.

V této souvislosti právní poradci upozorňují na fakt, že v případě, že je zpracování z nějakého důvodu zákonné, není třeba souhlas vyžadovat a že taková nadbytečná žádost o udělení souhlasu je dle Úřadu pro ochranu osobních údajů považována za porušení zákona.

Důležité bude především, aby informace o monitorování byly jasně a srozumitelně uvedeny na přehledných místech (vstupní dveře, výjezdy). Bude nutné uvádět kontakt na provozovatele systému a také účely, za jakými jsou záznamy pořizovány.

Zároveň se odborníci shodují, že účinnost GDPR by neměla zrušit stanoviska a rozhodnutí ÚOOÚ, která v souvislosti s kamerovými systémy dosud vydal.

Chcete-li znát odpovědi na konkrétní otázky, týkající se vaší společnosti případně vašeho kamerového systému, obraťte se na nás.