gdpr mailing.png

Pokud sbíráte e-mailové kontakty za účelem následného rozesílání e-mailů nebo pokud nabízíte návštěvníkům vašich stránek nějakou výhodu výměnou za e-mail, může tyto vaše aktivity GDPR zásadně ovlivnit.


E-mail je pro digitální marketéry stále jednou z nejdůležitějších cest, jak oslovovat nejen stávající zákazníky, ale i ty nové. Nástup GDPR však některé dnes běžně používané praktiky e-mailingu zásadně promění, jiných se naopak nedotkne. Připravili jsme krátký přehled těch nejběžnějších činností, se kterými se v této oblasti můžete potkat, a toho, jak (a zda) je Obecné nařízení o ochraně osobních údajů upraví.

Sběr kontaktů a následný souhlas se zasíláním newsletterů
Pokud již máte nějakou databázi stávajících klientů, květnový vstup GDPR v platnost zasílání e-mailů těmto zákazníkům neovlivní. Nový souhlas potřeba nebude, povinnost uvést možnost odhlásit se z odběru zároveň ale zůstává také.

Změna se týká obsahu těchto newsletterů – dle nařízení totiž zákazníkům budete smět posílat pouze takové nabídky, které souvisejí se zbožím, které zakoupili. Prodáváte-li více zboží různých kategorií (například oděvy a drogerii), budete muset databázi roztřídit a newslettery rozrůznit.

Každý nový zákazník musí před udělením souhlasu vědět, kdo jste, které údaje o něm shromažďujete, kdo další je zpracovává, proč a na jak dlouho a také jaká práva tento zákazník má.

Nezapomínejte, že souhlas musí být dobrovolný, podmiňovat si objednání služby nebo zboží výměnou za souhlas se zasíláním newsletteru tak nebude možné.

Něco za něco nerovná se vždy dobrovolný souhlas

I po zavedení GDPR budete moci nabízet novým zákazníkům výhody, pakliže vám udělí souhlas se zařazením do mailové databáze. Některé z těchto výhod ale upravuje.

 • E-booky výměnou za e-mail: Pokud nabízíte stažení e-booku výměnou za e-mail, není a nebude to nikdy automatickým souhlasem se zasíláním newsletterů. Newslettery můžete nabízet v e-mailu s oním e-bookem, případně e-book můžete nabízet za poplatek a zdarma jej poslat pouze těm, kteří udělí souhlas.
   
 • Obsah jen za souhlas: Umožnit dočtení článku nebo dokoukání videa jen v případě, že čtenář/divák udělí souhlas s e-mailingem, již nepůjde. Znovu budete moci newsletter nabízet v textu či videu, ale text či video musejí být přístupné i bez toho. Případně bude možné použít obdobnou variantu zpoplatnění jako při nabízení e-booku.
   
 • Sleva na první nákup: Pokud nabízíte novým zákazníkům za e-mail slevu na první nákup, GDPR vás neovlivní – toto bude možné i nadále.
   
 • Návrh, cenová kalkulace zdarma za e-mail: GDPR rozlišuje mezi souhlasem se zasláním analýzy či kalkulace a souhlasem se zasíláním newsletterů. Každý musejí zákazníci udělit zvlášť. To, že někomu pošlete návrh či analýzu, neznamená, že na tento mail budete moci zasílat i newslettery.
   
 • Soutěž: Podobně jako v předchozím případě platí, že souhlas s informováním o případné výhře nerovná se souhlasu s následným zasíláním e-mailů. I zde tedy souhlasy budete potřebovat dva.

Nabízíte specifické zboží na e-shopu? Provozujete netradiční formu sběru e-mailů nebo neobvyklou marketingovou aktivitu a nejste si jisti, nakolik vaši činnost ovlivní GDPR? Neváhejte se na nás obrátit, rádi vám v těchto oblastech poradíme.