V květnu jsme měli tu čest přivítat šest stážistů, jejichž cílem bylo získat inspirativní pracovní zkušenosti a příležitost zapojit se do našich různorodých projektů. Tato doba byla nejen přínosná pro studenty, ale také pro nás jako firmu. Jedna z těchto studentek nám navíc poskytla pohled do své závěrečné práce, ve které sepisovala náplň práce a získané znalosti na stáži.

Zahájení praxe a zasvěcení do firemního prostředí

První dny jsme věnovali tomu, abychom naše nové kolegy seznámili s firemním prostředím a procesy. Studenti prošli úvodním školením, během něhož byli seznámeni se všemi pracovníky, naší firemní kulturou, a systémovými standardy. Postupně jsme začali studenty zapojovat do konkrétních činností, a to kontroly nových webových stránek a monitoringu konkurenčních řešení. Tyto úkoly vyžadovaly zejména kreativitu a analytické schopnosti, které studenti přesvědčivě prokázali.

Zapojení do projektů

Během praxe se studenti podíleli na několika zajímavých projektech. Jedním z prvních úkolů byl průzkum a optimalizace dílčích webových stránek konkrétních komerčních projektů. Projekty jim tímto umožnily uplatnit nejen své technické znalosti, ale také schopnosti analyzovat a optimalizovat uživatelskou zkušenost. Dalšími důležitými úkoly byly úpravy dokumentů a testování různých aplikací, které jsou klíčové pro každý projektový tým.

Studování moderních technologií

Další dny se věnovali hloubkovému studiu umělé inteligence a analýze konkurenčních rezervačních systémů, jak na domácím trhu, tak i v zahraničí. Tento projekt byl pro studenty velkou výzvou a zároveň příležitostí seznámit se s aktuálními trendy a technologiemi v oblasti umělé inteligence.

Proces testování a inovace

Velmi významnou částí praxe bylo aktivní zapojení studentů do procesů testování a detekce potenciálních systémových chyb. Tato činnost zahrnovala nejen sledování funkcionality našich systémů, ale také hodnocení uživatelského zážitku. Fokus se zaměřoval i na potenciální spolupráce a zkoumání možností interakce s umělou inteligencí v rámci filatelistického odvětví. Tento inovativní pohled byl pro nás všechny velmi inspirativní.

Náročnost a přínos praxe

Celá praxe umožnila studentům nejen rozvoj pracovních dovedností a zkušeností v oboru, ale také poskytla důležitý vhled do fungování firemního prostředí. Společná práce nám všem ukázala důležitost spolupráce a analytického myšlení. Jsme nadšeni z toho, jak se naši stážisté zapojují a přinášejí své nápady a energii do našeho pracovního týmu.

Díky této hodnotné zkušenosti jsme mohli nejen sdílet naše know-how, ale také se inspirovat jejich mladistvou energií a odhodláním. Pevně věříme, že čerstvé zkušenosti a dovednosti, které studenti během své praxe u nás získali, budou významným přínosem pro jejich budoucí kariéru.

Těšíme se na další spolupráci a příležitost přivítat další studenty v budoucnu. Tento květnový měsíc nás všechny obohatil o nové pohledy a motivace, které nás posouvají dál!