gdpr_blog(1).png

Chcete oslovit nebo marketingově využít kontakty, které jsou veřejně přístupné? CO myslíte? Můžete nebo jsou s tím spojena určitá úsklalí? 


Zrodil se vám v hlavě geniální nápad na perfektní marketingovou kampaň? Určitě je velmi lákavé si v rejstříku dohledat jednatele společnosti a nabídku adresovat přímo jim. Nebo jste si dali tu práci a na sociálních sítích si vyhledali údaje, které o sobě uživatelé veřejně uvádějí, a vytvořili jste si tak svou vlastní databázi? Buďte opatrní.

Pokud by došlo k dalšímu využití zveřejněných údajů, je nutné zohlednit účel, za jakým byly osobní údaje zveřejněny. Není možné je užívat pro jakýkoliv další účel bez toho, aniž by došlo ke splnění testu slučitelnosti. A co se v rámci tohoto testu vlastně posuzuje? Tak například se může jednat o posouzení vzájemného vztahu původního a nového účelu zpracování, možná rizika spojená s novým zpracováním či bezpečnostní záruky.

Vyšel vám test slučitelnosti pozitivně? I přesto to neznamená, že můžete tyto údaje automaticky využívat. Dalším krokem, který je bezpodmínečně nutný,  je zajištění právního základu, kterým bude v tomto případě nejčastěji oprávněný zájem správce. Je důležité, abyste si posouzení oprávněného zájmu pečlivě zdokumentovali a byli připraveni jej v případě požadavku ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů předložit ke kontrole.

Nejste si jisti, zda vaše kontakty, které jste získali z veřejných rejstříků nebo sociálních sítí mohou být použity pro vaše marketingové účely? Kontaktujte náš tým, rádi s vámi vše projdeme.