2020-05-04 Evocat.jpg

Název programu: Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2020

Název projektu: Multifunkční odbavovací kiosek

Datum realizace: 20. 4. 2020 – 30. 6. 2021

Jsme moc rádi, že jsme se mohli stát součástí tak významného programu MSK a mít tak možnost zrealizovat náš zcela nový projekt. V rámci voucheru TechArt se pustíme do vývoje multifunkčního hardwarového zařízení - komunikačního kiosku pro vyvolávací systém. Předešlá spolupráce s MSK na podporu stáží žáků a studentů ve firmách byla velice přínosná a už nyní se těšíme na tuto novou spolupráci.

O dotačním programu a projektu MSK

Cílem dotačního titulu TechArt je podpora procesu maximalizace tvorby a prodeje užitného designu produktu s adekvátní estetickou hodnotou, a to díky využití služeb subjektů z kreativního odvětví. Příjemce dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje.

Projekt v rámci tohoto titulu budeme realizovat v obou jeho fázích, a to:

  • Tvorba užitného designu a funkčního 3D designového modelu v konstrukčním softwaru
  • Konstrukční práce a technologie výroby prototypu produktu

Realizací projektu se tak podaří sloučit tři základní pilíře zamýšleného systému - software vyvolávacího systému, jeho hardware a software rezervačního systému. Díky tomu vznikne komplexní platforma, která výrazně překoná dosavadní zastaralou konkurenci a bude tak nabízet řešení pro orgány státní správy, úřady, nemocnice, lékárny či firmy zabývající se přímým stykem se zákazníkem, kde je potřeba obsloužit více lidí jako např. pošty, zásilkovny, výdejny či klientská centra. 

A jak bude nový komunikační kiosek tedy vypadat?

Vstupní kiosek s názvem EvoCat bude víceúčelové zařízení sloužící k interakci s návštěvníkem. Usměvavou recepční sice nenahradí, ale jeho design a funkce vás zaručeně uchvátí. Přístroj bude vyroben z umělého kamene, kterému bude dominovat 22′′ LCD dotyková obrazovka a srdcem kiosku bude mikropočítač postavený na platformě ARM. Ve standardním provedení bude obsahovat vydavačku bezkontaktních karet a jejich čtečku. Kiosek však bude možné dále rozšířit o tiskárnu štítků a propojit s dalšími periferiemi.

Tímto děkujeme MSK za spolufinancování tohoto skvělého projektu a budeme se těšit až se s tímto moderním kioskem někde setkáte.