MSK.jpg

Název programu: PROGRAM NA PODPORU STÁŽÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ VE FIRMÁCH 2019
Datum čerpání: 2.9.2019 – 30.6.2020

V letošním roce jsme se stali poprvé součástí dotačního projektu MSK na podporu stáží žáků a studentů ve firmách pro rok 2019–2020. Už v tento moment si naší spolupráce s MSK moc vážíme a jsme rádi, že pod naším dohledem můžeme dát prostor novým a kreativním studentům, kteří si v průběhu stáže odnesou nejen pracovní zkušenosti, ale i síť užitečných kontaktů a potenciální dlouhodobou spolupráci.

Dotační program MSK

Dotační program MSK reaguje na snížené možnosti úspěšného vstupu do zaměstnání ihned po absolvování střední/vysoké školy. Z toho důvodu byl vytvořen dotační projekt zaměřený na žáky a studenty, kteří chtějí mít svou budoucnost pevně pod kontrolou a zvýšit tak svou atraktivitu v rámci pracovního trhu na maximum.

Projekt na podporu stáží žáků a studentů ve firmách má dlouholetou historii a jeho pozitivní dopad na zařazení absolventů do firem se odráží v jeho každoročním otevírání.

Pro koho je dotační program určen

Dotační program MSK je určen všem žákům a studentům denního studia druhého až čtvrtého ročníku středních škol a druhému až třetímu ročníku odborných učilišť kategorie H. Dále pak všem studentům bakalářského a navazujícího magisterského studia nebo studentům prvního až pátého ročníku pětiletého magisterského studia na vysoké škole.

Žáci a studenti mohou být zařazeni do programu pouze v případě, že spadají do vybrané skupiny podporovaných oborů a v letech 2017–2018 nebyli součástí dotačního projektu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách vyhlášených MSK.

Poslední podmínkou je pak místo sídla střední nebo vysoké školy, které musí být na území Moravskoslezského kraje.

Zkušenosti Railsformers

Naše firma již řadu let spolupracuje se studenty vysokých škol, které se snažíme zapojit do zajímavých pracovních projektů. Nastavená spolupráce je nejen prospěšná z pohledu rozšíření pracovního portfolia studentů, ale i možnosti navázání reálné pracovní příležitosti.

Svým stážistům se snažíme poskytnout příjemné pracovní zázemí ve společnosti zkušených profesionálů, kteří své práci rozumí a dokáží ji efektivně předat.

Dříve jsme tuto činnost vykonávali primárně z vlastního kapitálu a aktuální dotace MSK se řadí mezi první dotace tohoto typu. V rámci projektu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách zapojujeme do chodu firmy hned tři studenty, kteří si v průběhu roku osvojí nové pracovní dovednosti a zvyklosti.

Po ukončení dotačního programu bude student disponovat především praxí v oboru, která mu usnadní zařazení do pracovního procesu po ukončení studia na vysoké/střední škole.