gdpr souhlas blog.png

Dlouho visela ve vzduchu nezodpovězená otázka, od kdy bude moci dát dítě souhlas se zpracováním osobních údajů samo. I když pomineme nutnost udělování souhlasu za děti rodiči,  je získávání souhlasu někdy náročné a komplikované. Od kdy tedy mohou souhlasit nezletilí sami?


Dle posledních informací a návrhu zákona o zpracování osobních údajů by věková hranice měla být 15 let i když původně uvažovaná byl 13 let.

Předsedkyně ÚOOÚ Ivana Janů novinářům řekla, že na jednání kabinetu žádala, aby se hranice posunula alespoň na 15 let. Unijní norma umožňuje státům zvolit hranici mezi 13 a 16 lety. „Jsem toho názoru, že rodiče nesou zásadní odpovědnost za pohyb dětí na síti, je nutno, aby byl ten věk vyšší,“ uvedla.

Souhlas budou mladiství potřebovat třeba i při zakládání účtů na sociálních sítích atp.

Ve hře byla chvíli také věková hranice 16 let, ale ve finále pravděpodobně prosazen nebude, již z logického hlediska, že v 16 letech je nezletilý již trestně odpovědný a měl by tedy odpovídat také za své osobní údaje.

Jak bude udělování souhlasu a především ověřování, že souhlas je pravý probíhat v praxi, je zatím ve hvězdách. Problematikou kolem souhlasů se zpracováním údajů i dalšími požadavky GDPR se zabýváme a rádi vám pomůžeme i poradíme. Obraťte se na nás.

Zdroj: https://www.lidovky.cz