2020-09-04 Digitalizace účetnictví 2020.jpg

Koncem srpna jsme se vydali do Prahy na konferenci Digitalizace účetnictví 2020. Měli jsme možnost seznámit se s celou řadou zajímavých osobností a zároveň představit i naši aplikaci súčto.

Digitalizace účetnictví 2020

26. 8. 2020 se naši kolegové, Jan Mitoraj a Adam Marťák, zúčastnili konference Digitalizace účetnictví 2020, která se konala v pětihvězdičkovém hotelu Grandier v centru Prahy. Byť se jednalo o první konferenci svého druhu v České republice, celá událost se nesla na velmi profesionální úrovni.

Potěšením pro nás byli řečníci a seznámení s existujícími i novými produkty v oblasti automatizace účetnictví a vnitrozemních procesů. Velkým přínosem byla i přítomnost zástupců účetních kanceláří, firem vyvíjejících účetní software, VŠE, Ministerstva financí a Komory daňových poradců ČR.

Za náš tým můžeme pořadatelům ještě jednou poděkovat a to nejen za skvěle zvládnutou organizaci, ale i občerstvení, které bylo jedním slovem výborné.

Do Ostravy jsme si přivezli celou řadu podnětných nápadů a inspiraci pro rozvoj aplikace súčto, na které pracujeme od roku 2012.

Obsah a funkcionality, o které plánujeme súčto rozšířit:

  • Schvalovací procesy, focení účtenek, elektronický podpis.
  • Reporting – základní pohled na účetnictví a ekonomiku firmy, hospodářský výsledek, rozvaha, analýza účtů a jejich vývoj.

Aplikace súčto

Súčto je desktopová a mobilní aplikace, která je zacílena na malé a střední podniky, ale také na živnostníky, kteří chtějí mít své účetnictví pevně pod kontrolou a na jednom místě.

Aplikace vyniká moderním zpracováním, intuitivním ovládáním a bezpečným online zálohováním tak, aby posloužila i náročnějším uživatelům.

Mezi její hlavní výhody patří:

  • Rychlá fakturace (legislativní správnost, profi vzhled a rychlé odesílání),
  • Online účetní doklady (tiskopisy, automatické generování a zasílání faktur),
  • Daňové přiznání (automatické vyplnění formuláře, řádné přiznání, opravné přiznání a dodatečné přiznání), včetně Kontrolního hlášení,
  • Manažerské ukazatele
  • Kniha jízd (evidence jednotlivých jízd, všech řidičů a vozidel),
  • Peněžní deník (automatické vytváření příjmových a výdajových faktur, možnost vytvoření vlastního systému),

Kromě výše uvedených výhod přináší súčto to nejpodstatnější, tedy ušetření času oproti vedení papírového nebo elektronického účetnictví. To se totiž v dnešním světě ukazuje jako neefektivní. Ve výsledku se tak dražší vývoj, který začátky digitalizace přináší, jeví z dlouhodobého hlediska jako smysluplný a po všech stránkách, i ekonomických, výhodnější.