Kotlin je přibližně rok starý staticky typovaný programovací jazyk vyvíjený společností JetBrains. Ačkoliv byly práce na jeho vývoji oznámeny již v roce 2011, vydání první stabilní verze jsme se dočkali až začátkem roku 2016.

Použití

Kotlin běží na JVM a je možné ho přeložit i do JavaScriptu. Díky tomu by mu největší pozornost měli věnovat hlavně Java programátoři, jelikož přechod mezi Javou a Kotlinem je extrémně jednoduchý. Každé IDE, které je založené na IntelliJ bude schopno s Kotlinem pracovat.

Kotlin se zaměřuje na silnou kompatibilitu s Javou. V pár kliknutích lze proto zkonvertovat existující Java projekt kompletně do Kotlinu a to i projekty s mnoha miliony řádků. V projektech rovněž můžeme používat libovolnou kombinaci Java a Kotlin souborů. Z těchto vlastností vyplývá i možnost použití všech frameworků a knihoven dostupných pro Javu.

V neposlední řadě Google na Google I/O 2017 oznámil oficiální podporu Kotlinu pro Android. Tím se Kotlin stává teprve třetím oficiálně podporovaným jazykem společně s Javou a C++. S příchodem nového Android Studia 3.0, které poskytuje plnou podporu Kotlinu se tak můžeme těšit i na nové možnosti mobilního vývoje.

Vlastnosti

Null safe – kompiler systematicky označuje všechna místa potenciální null pointer dereference. Zajišťuje tak bezpečnost a stabilitu aplikací

Volná syntaxe – odvozování typů funguje všude, jednoduchá implementace struktur, Property tříd generují gettery a settery na pozadí, funkce mohou existovat mimo třídy a mnoho dalších vlastností pro rychlé a efektivní psaní kódu

Datová anotace – možnost generace „boilerplate“ kódu na pozadí za pomocí anotací

Funkcionální podpora – podpora prvků funkcionálního programování včetně Lambda funkcí a Map funkcí

 

A mnoho dalších užitečných vlastností jako přetěžování operátorů, lepší implementace generických typů, automatická delegace, jednodušší implementace asynchronních funkcí, interpolace stringů a ještě mnoho dalších.