Vzhledem k současným trendům na poli vzdělávání zaměstnanců jsme se i my, tým společnosti Railsformers, rozhodli něčemu se přiučit. Z tohoto důvodu jsme se v předchozích dnech přihlásili do  bezplatného kurzu Google Academy, tentokráte zaměřeného na Google Analytics. Cílem kurzu bylo získat větší povědomí o tom, jak tento nástroj funguje, jakým způsobem vyhodnocuje data a vytváří reporty.

Kurz byl rozdělen do čtyř tématických lekcí, které obsahovaly video k dané problematice. Videa popisovaly jednotlivé nástroje sady Google analytics a každá dílčí lekce končila skupinou otázek zaměřených na obsah videa. Instruktážní videa a celý kurz probíhal v angličtině, ale v Google Academy mysleli také na ty méně zdatné v anglickém jazyce a celý obsah všech videí byl rovněž dostupný v psané formě. Velmi užitečné byly právě otázky na konci každé lekce, díky kterým si zopakujete vše co bylo ve videu řečeno a zda jste všemu dobře porozuměli. A hlavně je to skvělá pomůcka pro úspěšné absolvování závěrečného testu. 

Výstupem tohoto kurzu bylo získání certifikátu, který obdržel každý, kdo úspěšně absolvoval celý kurz a prošel závěrečným testem znalostí aplikace Google Analytics. Test byl tvořen 15 otázkami s možností jedné a více správných odpovědí. Veškeré otázky se týkaly informací, které byly vysvětleny v jednotlivých lekcích. Certifikát získá každý kdo splní závěrečný test minimálně na 80% a víc. Po splnění uvedeného limitu je ihned na stránkách Google Academy vygenerován certifikát za dokončení kurzu Google analytics na Vaše jméno. 

Google analytics je bezplatná aplikace, která Vám umožní získat mnoho užitečných informací o návštěvnících Vašich webových stránek. Služba je dostupná na adrese Google analytics. Registrovaní uživatelé se dostanou ke statistikám svých webů. Pokud si budete zakládat nový účet pro svůj web, navede Vás služba k označení svých stránek měřícím kódem.