Školení_stres.jpg

Sérii školení v oblastech měkkých a manažerských dovedností jsme zakončili školením na téma Stres a jeho odstraňování, které nás naučilo základní relaxační techniky a jak předejít syndromu vyhoření.

Školení začalo opět za pomoci našich oblíbených obrázkových karet s postavičkou surikaty, a my jsme si tentokrát měli vybrat kartu reprezentující naše relaxační činnosti a druhou kartu pro vyjádření stresové situace. Poté jsme si každý nakreslili svou trojnožku duševní rovnováhy, kdy jednotlivé její pilíře představovaly naši práci, vztahy a péči o sebe.

Dále jsme se chvíli věnovali teorii, jak se stres projevuje a jak jej můžeme relaxací eliminovat. Prevenci vyhoření jsme si prošli z dimenze biologické (např. tělesné cvičení), duševní (četba, představivost), společenské (empatie, spolupráce) a duchovní (hodnoty, meditace - relaxace).

A jaké tedy máme relaxační techniky pro klid a harmonii našeho těla? Nejprve jsme se seznámili s tzv. přirozenými relaxacemi mezi které patří smích, zpěv, protažení, masáž, pochvala a především dýchání. Zaměřili jsme se na práci s dechem a naučili jsme se jak správně dýchat do břicha.

Pak přišla na řadu krátká relaxační technika v podání cvičení 5 smyslů prof. Mirka Frýby. Tato technika pro rychlé zklidnění je založena na správném dýchání a vnímání všech našich smyslů (tj. hmat, chuť, čich, zrak a sluch) v přítomný okamžik. Aby jsme naše smysly lépe uvedli do pohybu nejprve jsme kousli do citrónu, pak ochutnali toastový chléb a na závěr si vychutnali kousek čokolády. Bylo docela zajímavé vnímat, jak se naše chutě proměňují. Další krátkou technikou byla tzv. kotva - autostimulační manévr, kdy si ukotvíme nějakou příjemnou vzpomínku a při stresové situaci si ji spojením palce a ukazováčku vyvoláme.

Ta nejlepší část školení přišla ke konci školícího dne, kdy jsme si lehli na podložky a vyzkoušeli si tak i delší relaxaci. Během 20 minut za poslechu příjemného hlasu naší terapeutky jsme si  prošli uvědoměním všech našich orgánů, což nám uvolnilo celé naše tělo i mysl. Někteří z nás odcházeli domů jako znovuzrození :-).