gdpr blog.png

Kolem GDPR stále panuje mnoho nejasností. Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) zveřejňuje nové materiály, které je potřeba prostudovat. Především jde o dokumenty pracovní skupiny WP29, která nyní vydala i oficiální české překlady. Řekneme vám, kde je najdete všechny pohromadě. 

 

Skupiny WP29 je nezávislý evropský poradní orgán na ochranu dat a soukromí. Je složena z vedoucích zástupců dozorových úřadů členských zemí Evropské unie. Účinností GDPR od 25. května 2018 se změní v Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EPDB). Úkolem Sboru bude především zajišťování jednotného uplatňování Obecného nařízení a za tím účelem monitorovat jeho uplatňování a vydávat pokyny, doporučení a osvědčené postupy.

 

Tato skupina aktuálně vydala i oficiální české překlady dokumentů ke GDPR. V čestině tak vyšly Pokyny pro určení vedoucího dozorového úřadu správce nebo zpracovatele, Pokyny týkající se pověřenců pro ochranu osobních údajů a Pokyny týkající se práva na přenositelnost údajů včetně nejčastěji kladenýh dotazů na tato témata. 

Dokumenty vydané pracovní skupinou WP29 vysvětlují novinky v rámci zavádění GDPR nařízení.

Seznam novinek a dokumentů naleznete přímo na webu ÚOOÚ.

Nerozumíte-li složitému úřednímu jazyku, ve kterém jsou dokumenty napsány, obraťte se na nás, rádi vám poradíme. Nebo se zúčastněte semináře GDPR.