Google neustále vylepšuje svůj prohlížeč nejen pro běžné uživatele, ale i pro vývojáře, jimž díky integrovaným funkcím usnadňuje práci při vyvíjení webových aplikací. Nejinak je tomu i ve verzi 60, která přidává mnoho zajímavých novinek do Nástrojů pro vývojáře.

Nový Audits panel

Asi tou nejzásadnější je přidání nového Audits panelu, jehož funkcionalitu zajišťuje Lighthouse. Jedná se o open-source automatizovaný nástroj pro zlepšování kvality webových stránek. Ten je nyní plně integrován do prohlížeče bez potřeby instalace jakéhokoliv doplňku.

Audit může být spuštěn na jakékoliv webové stránce ať už veřejné nebo vyžadující autentizaci. Lighthouse potom spustí sadu testů, které ověřují, jak stránka poběží na různých zařízeních, při různých rychlostech sítě apod.

Výsledkem je potom zpráva, zahrnující dosažené skóre v těchto oblastech:

  • Progressive Web App - měření důvěryhodnosti, rychlosti a dostupnosti na různých zařízeních.
  • Performance - rychlosti načítání a interakce.
  • Accessibility - správné používání atributů, kontrasty barev.
  • Best Practices - zde spadají všechny ostatní oblasti, které neovlivní finální skóre, ale stojí za to, se jimi zabývat.

Výsledkem zprávy jsou také body, které je možno vylepšit, aby při příštím spuštění auditu bylo dosaženo lepšího výsledku a webová stránka  tak byla kvalitnější.

Další novinky

  • Third-party badges - slouží pro zjištění a sledování komponent třetích stran (reklamy, knihovny apod.), které komunikují s webovou stránkou a způsobují nějaké problémy. Tuto funkci je nutné zapnout přes příkazové menu (ctrl+shift+p, cmd+shift+p) a napsáním Show Third Party Badges.
  • Continue To Here - funkcionalita urychlující debuggování JavaScript kódu v prohlížeči.

Dalšími novinkami potom jsou zobrazení více informací o JavaScript objektech v debugger režimu, vylepšené kontext menu v Consoli a jednodušší nastavení zpomalení sítě.