Bezpečnost

V Brně 1. srpna 2017 zahájil činnost NÚKIB (Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost), který se novelou zákona vyčlenil z NBÚ (Národní bezpečnostní úřad). Instituce má přinést odbornou pomoc v případě vážných kybernetických hrozeb státu - ochrana systémů důležitých pro stát (policie, ministerstvo, energetika atd.), boj s kyberkriminalitou (spolupráce s policií), kryptografická ochrana a správa neveřejné části družicového systému Galileo. NÚKIB tedy neslouží pro pomoc jednotlivcům, tuto činnost zastává CSIRT.

V současnosti má 119 zaměstnanců (nejen IT odborníky, ale také právníky, politology a teoretiky), v budoucnu by jich mohlo být až 400.

Legislativa

V tomto a příštím roce dojde k celé řadě významných změn, které rozšíří dosavadní legislativu spojenou s IT a nově se dotknou téměř každé organizace. Které to především jsou?

 • Malá novela o kybernetické bezpečnosti - účinnost od 1. 7. 2017

  • jedná o se zákon č. 104/2017 Sb., který mění zákon č. 181/2014 Sb.
  • nově upravena definice provozovatele informačních a komunikačních systému a jeho povinnosti
  • upravuje vztah mezi provozovatelem a správcem
  • zpřísňuje pokuty za jejich porušení

 

 • Velká novela o kybernetické bezpečnosti - účinnost od 1. 8. 2017

  • zákon č. 205/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb.
  • reakcí na směrnici EU č. 2016/1148 – NIS (Network and Information Security), o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii
  • nově určuje dvě skupiny povinných subjektů:
   • poskytovatele základních služeb
    • např. zdravotnicví, doprava, energetický a chemický průmysl
   • poskytovatele digitálních služeb
    • internetové vyhledávače, e-shopy, služby cloud computingu
  • přesné určení subjektů bude vycházet z dopadových kritérii, která budou definovaná v další vyhlášce spolu s dalšími požadavky na poskytovatele, jaké bezpečnostní opatření musí implementovat
  • definuje vznik NÚKIB (Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost)

 

 • GDPR - účinnost od 25. 5. 2018

  • nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
  • jedná se o zákonnou normu, kterou budou muset plnit úplně všechny společnosti (chránit jak zaměstnanecká, tak klientská data)
  • požadavky na instituce a organizace
   • implementace záměrné a nezbytné ochrany dat
   • zavedení tzv. pseudonymizace osobních údajů
   • vedení záznamů o činnostech zpracování
   • konzultace s dozorovým orgánem před samotným zpracováním osobních údajů
   • jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů neboli DPO (Data Protection Officer)
  • občané EU díky němu získávají výrazně více pravomocí a možnost ovlivnění zpracování jejich osobních dat
  • v případě nesplnění těchto podmínek, GDPR zavádí vysoké sankce

 

 • evropské nařízení ePrivacy

  • upřesní požadavky GDPR v prostředí elektronických komunikací