2022-03-03 TechMeetup.png

Dne 2. 3. 2022 se uskutečnil další TechMeetup v ostravském Impact Hubu na téma „Od návrhu webu po vývoj a kódování“. Náš kolega na něm vystoupil s přednáškou ohledně přístupnosti webových stránek rezervačního systému Reservatic s přesahem do udržitelného designu.

Systém Reservatic je náš startupový projekt z roku 2016 pro rezervaci termínů ve všech sektorech služeb lidem. S příchodem pandemie se Reservatic posunul zase o něco dál, kdy se stal součástí projektu Chytrá karanténa 2.0, což obnášelo nové požadavky na systém dle ministerstva zdravotnictví. Stěžejním úkolem tedy bylo zpřístupnit web i pro návštěvníky s těžkým zdravotním postižením tak, aby byli schopni i přes svůj handicap (za pomoci prostředků, které mají k dispozici) web efektivně používat a dosáhnout svého cíle.

Přístupnost webu

Přístupnost webových stránek se zjišťuje ověřením, zda testovaná stránka splňuje pravidla definovaná v metodickém pokynu k vyhlášce č. 64/2008 Sb. nebo ve standardu WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines). Pokud jsou pravidla dodržena, je možné o webové stránce prohlásit, že je přístupná nejen pro osoby zdravotně postižené.

Největší výzvou přístupnosti Reservaticu byl „blind friendly“ grafický návrh i obsah a zároveň udržet atraktivní a moderní design. Text musí být snadno čitelný na všech zařízeních, tzn. zvolit vhodné fonty a jejich velikosti, ideálně 2 až 3 písma na celý web. V potaz se musí brát další faktory, jako je dobrý kontrast mezi pozadím textu a barvou písma. Vzhledem ke zmíněné kontrastnosti se také doporučuje méně fotografií a nahradit je ilustracemi.

Testování probíhalo za pomocí nástrojů Colour Contrast Checker a Screen Reader, které jsou dostupné v Google Chrome Extensions.

Udržitelný design

Závěr přednášky byl věnován udržitelnému designu, který je považován za trend roku 2022. Představuje návrat ke kořenům, přírodní elementy, recyklované materiály, což se odráží i do webového světa, aby se stránky načítaly rychleji a méně zatěžovaly životní prostředí. Doporučuje se tak volit méně fotografií a písem (1 druh, 2 řezy). Na stránkách www.websitecarbon.com si můžete spočítat, kolik oxidu uhličitého se vyprodukuje při každé návštěvě dané webové stránky.

Něco málo o TechMeetup

TechMeetup Ostrava představuje komunitu, která vytváří prostor pro společné setkávání front-endistů, PHPkářů, Rubistů, javistů, .Netistů, QA, infra, UX designerů, prostě všech, co mají co dočinění s IT. 

Kromě našeho Martina zazněli již na 21. setkání další tři řečníci s uvedenými tématy:

  • Trendy v návrhu webu 2022
  • Od klienta přes designéra k vývojáři a zpět
  • Jak si zjednodušit práci s headless CMS

Nestihli jste včera dorazit do Impact Hubu či si pustit živé vysílání? Nevadí, všechny přednášky můžete zhlédnout na https://youtu.be/xtQr1F3Ft3s.