Společnost Railsformers se začátkem roku 2014 zapojila do programu Odborné praxe pro mladé do 30 let. Do projektu se registrují jak firmy, tak samotní uchazeči o pracovní pozici. Projekt vychází ze současných potřeb trhu práce a slouží účastníkům z řad cílové skupiny k nastartování jejich profesní kariéry. Podmínky a vymezení cílové skupiny jsou uvedeny na integrovaném portálu MPSV. Účastníci projektu jsou motivováni k aktivnímu vyhledávání pracovních příležitostí. Celý program slouží především k podpoře spolupráce ÚP a zaměstnavatelů a protnutí poptávky (na straně zaměstnavatelů) a nabídky (na straně uchazečů o zaměstnání).

Projekt je financován z fondů ESF. Zaměstnavatel tak získá mzdový příspěvek na přijatého uchazeče. Velkou výhodou pro uchazeče je možnost získání pracovní smlouvy na HPP. Jedním z hlavních cílů projektu je snaha o začlenění mladých lidí do 30 let na trh práce.

Společnost Railsformers se zapojila do tohoto programu a snaží se tak získat mladé absolventy středních a vysokých škol, čímž poskytne možnost získat odbornou praxi absolventům. Naopak pro Railsformers to znamená možnost náboru mladých a ambiciózních lidí.

 

Osobní zkušenost

Jako absolvent VŠB-TUO jsem od října 2013 absolvoval řadu přijímacích pohovorů. Velmi často jsem se setkal s tím, že inzerovaný popis práce byl ve skutečnosti dost odlišný od reality. Jednou z možností jak se vyhnout klamavým inzerátům a kontaktovat se s prověřenou a solidní firmou, bylo se zaregistrovat do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let.

Začátkem prosince jsem provedl elektronickou registraci do projektu a v první polovině ledna tohoto roku mě kontaktovala zprostředkovatelka z ÚP a pozvala na pohovor. Druhý pohovor se konal hned následující týden a týkal se pracovní příležitosti ve společnosti Railsformers. Celý proces od registrace až po samotný nástup do nového zaměstnání probíhal absolutně bez problémů, korektně a hlavně ve velmi krátkém období. Proto tento projekt můžu vřele doporučit všem absolventům a přeji hodně štěstí!