2019-04-11 IQFR nahled.jpg

I v letošním roce se konal tradiční summit IQRF Aliance, která sdružuje výrobce a integrátory v oblasti Internetu věcí (IoT, Internet of Things). Cílem Aliance je sdílení zkušeností, know-how a zvyšování tlaku na využívání společného protokolu. Na vývoji technologií se mohou podílet všichni členové. Navíc přináší aliance výhodu interoperability mezi jednotlivými výrobci, z čeho těží všichni, a to včetně koncových zákazníků.

Na konferenci byly představeny novinky v oblasti jednodušší implementace bezdrátové komunikace do koncových výrobků v oblastech řízení a regulace, Industry 4.0 a také možnosti využití IQRF technologie ve zdravotnictví. Jako příklad poslední novinky je využití technologie v rámci skladování léků v chladících zařízeních ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

O úspěchu aliance svědčí také například implementace technologie v chovech drůbeže v Jihoafrické republice. Technologie umožňuje včas odhalit šíření virových nákaz a zabránit tak velkým škodám, které by tyto nákazy způsobily. Mezi další možná využití patří hlídání pohybů svahů v okolí železnic ve Velké Británii. Technologie doslova zachraňuje životy, protože upozorní na sesuv půdy dříve, než místem projede vlak, který by mohl vykolejit.

Schopnosti IQRF technologie potvrzuje i zájem akademické sféry. Mezi vystupujícími na summitu byly dvě velké univerzity: Univerzita v polské Wroclawi a VŠB - Technická univerzita v Ostravě. Právě VŠB - Technická univerzita Ostrava IQRF technologii využívá v reálných projektech, například v oblasti monitorování mostních konstrukcí, koncentrace metanu, posunů svahů a podobně. Zajímavé je mimo jiné i to, že existuje možnost použít v provozu zařízení s deklarovanou životností 10 let provozu na baterie, což znamená, že napájení z baterie již není největším problémem. Tím je spíše životnost různých senzorů, které po 10 a více letech dodávají zkreslená nebo nepřesná data.

V rámci přednášek byly zmíněny technologie jako je LoRaWAN, NB-IoT nebo Sigfox, které ačkoli vypadají jako přímá konkurence pro IQRF, ve skutečnosti jsou spíše jejími doplňky Každá z nich je vhodná k odlišnému účelu. V rámci summitu byla mimo jiné představena brána, která dokonce kombinuje technologie IQRF a LoRaWAN.

Pro průmysl je velkým krokem vpřed vývoj brány, která umožňuje technologii IQRF integrovat do stávajícího řešení, založeného na M-Bus, který je v podstatě průmyslovým standardem. Otevírá se tak nová kategorie, protože bezdrátová čidla, založená na IQRF technologii, se tváří jako virtuální M-Bus nody do takové úrovně, že protistrana, která umí pracovat pouze s M-Bus, může tyto senzory využívat.

Letošní ročník IQRF Summitu byl pro nás dech beroucím představením novinek a futuristických řešení. IQRF Aliance je stále rostoucí aliancí, každým rokem přichází s širokou škálou inovací a summit je skvělou možností se o těchto novinkách informovat. Už nyní se těšíme na další ročník, který bude bez pochyby minimálně stejně zajímavý, jako ten letošní.