ip adresa.png

V souvislosti se zmatky, které vznikly v rámci příprav na GDPR, se objevily názory, že informace obsažené v cookies a IP adresa jsou osobními údaji.


Tyto domněnky a obavy se ale nakonec ukázaly jako naprosto neopodstatněné a vy tak můžete zůstat v klidu - ne vždy se totiž o osobní údaje skutečně jedná.

Informace skryté za IP adresou

Ze samotné IP adresy nemáte bez dalších informaci absolutní šanci odvodit, kdo je uživatelem zařízení, které se prostřednictvím této adresy připojuje do sítě. Platí to nejen v případě dynamických IP adres, které přidělují například mobilní operátoři jednotlivým zařízením, ale také pro pevné IP adresy.

Jiná situace nastává v případě, že se na to podíváme z pohledu poskytovatele internetového připojení. Ten má nebo v minulosti měl evidenci, jakou IP adresu které osobě přidělil.  Nicméně ani samotný poskytovatel připojení tyto další informace mít nemusí.

Co vám prozradí cookies

Samotné cookie nese pouze informace o IP adrese uživatele a o webových stránkách, které tento uživatel navštívil. Pokud marketingová agentura, která tato data využívá, nemá další informace o daném uživateli a nelze tedy předpokládat, že by došlo ke snaze o získání dalších informací, které by mohly vést k identifikaci uživatele, opět by se nemělo jednat o zpracování osobních údajů těchto uživatelů.

Je třeba brát v potaz situaci, kdy provozovatel internetu za účelem cílení reklamy spojuje informace obsažené v cookies s konkrétními uživatelskými účty fyzických osob, které má v evidenci. V tomto případě se jedná o zpracování osobních údajů se všemi povinnostmi a důsledky, které z toho vyplývají.

Máte pochybnosti nebo si jen nejste jistí, zda-li uživatelské údaje, se kterými pracujete, podléhají ochraně osobních údajů nebo ne, obraťte se na nás. Máme v týmu skutečné specialisty, kteří vám dají odborné rady a ušetří vám peníze za případnou pokutu.