Naši dva šikovní kolegové ukončili první semestr prezenční výuky předmětu „Programování v Ruby on Rails“. Předávali své znalosti studentům 1. až 3. ročníků Katedry informatiky a počítačů  Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, kteří tento předmět obsadili během 24 hodin od jeho vyhlášení.

Cílem předmětu bylo seznámit studenty s programovacím jazykem Ruby a s webovým frameworkem Ruby on Rails. Od studentů se očekávala základní znalost objektových principů programování a porozumění pojmům jako je objekt, třída, dědičnost apod.

Předmět „Programování v Ruby on Rails“ v bodech

  • Motivace, představení Ruby, verze, syntaxe, základní datové typy
  • Složitější struktury, třídy, objekty v jazyce Ruby
  • Představení Ruby on Rails frameworku, založení, struktura a rozjetí projektu, service objekty
  • MVC architektura, šablony, routy, Gemfile + gemy
  • ActiveModel - asociace, validace
  • ActiveModel 2 - callbacky, práce s DB pomocí ActiveRecord
  • Tvorba formulářů, simpleform, autorizace a autentizace, Devise, session + cookies
  • Posílání e-mailů s Action Mailer, nahrávání souborů Active Storage

Výuka se skládala ze dvou přednášek a dvou cvičení týdně pro 18 studentů. Jednu přednášku si střihnul i majitel naší společnosti Ing. Jiří Kubica na téma řešení Centrálního rezervačního systému pro Ministerstvo zdravotnictví - projekt Reservatic. Studenti získávali bodové hodnocení ze cvičeních, 2 domácích úkolů a semestrálního projektu, aby absolvování předmětu zakončili zápočtem za 4 kredity.

OSU_vyuka_RoR.jpg

Výsledky učení

Absolvováním předmětu umí student psát skripty a orientuje se v syntaxi jazyka Ruby, umí vytvořit a nastavit webový projekt ve frameworku Ruby on Rails od základu, dovede napojit projekt na databázi a provádět nad ní dotazy pomocí ActiveRecord. Student dále umí vytvořit jednoduché API a rozumí pojmům, principům a struktuře projektů napsaných v Ruby on Rails. V neposlední řadě byl student seznámen s problematikou testování takto napsaných aplikací.

Kolegům prvotní příprava sice zabrala dost času, na druhou stranu to vyrovnal hřejivý pocit, že své mnoholeté praktické zkušenosti mohou takto předávat dále. Jak vzešlo ze zpětné vazby od studentů na základě dotazníku střet s realitou v praxi je veliký. Začátek vnímali studenti jako dosti obtížný, v průběhu semestru však došlo ke sladění tempa a najednou jim předmět začal dávat smysl a vše začalo do sebe zapadat.

Vzhledem k zájmu o tento předmět plánujeme ve výuce pokračovat i v dalším akademickém roce 2023/2024, a to na bázi základů v Ruby on Rails v zimním semestru a poté navazující předmět „Pokročilé programování v Ruby on Rails“ v semestru letním.