2022-03-18_Vzděláváme se.png

Pandemie nám přerušila cyklus školení v rámci projektu „Podnikové vzdělávání ve společnosti Railsformers – OPZ 97“, kde s financováním tohoto projektu pomáhá Evropská unie v rámci operačního programu Zaměstnanost. Projekt je zaměřen na nastavení komplexního systému vzdělávání ve společnosti žadatele, a to pro stávající i všechny nově příchozí zaměstnance.

Tento týden jsme tak konečně zdárně ukončili sérii školení v oblastech měkkých a manažerských dovedností pod názvem Efektivní delegování a Motivace zaměstnanců

Kromě potřebné teorie jsme si vyzkoušeli řadu metod i prakticky. V prvním kurzu jsme probrali jak využívat různé typy lidí v týmu dle týmových rolí, bariéry a přednosti týmové práce. Poté nám pan školitel nastartoval kreativní myšlení, které jsme dál rozvíjeli formou brainstormingu. Týmovou spolupráci jsme si pak vyzkoušeli na hře „Ztraceni na Měsíci“, která nás velice bavila a jako tým by jsme se snad i zachránili :-).

Druhý kurz se nesl v duchu jak přistupovat k problémům a jak zvládat krizový proces. Naučili jsme se tak jak správně ve firmě zanalyzovat problém a pomocí brainstormingu najít jeho řešení.

2022-03-18 Vzděláváme se.jpg