SaleHardware pomáhá všem výrobcům nábytku, truhlářům, řemeslníkům, obchodníkům nábytkovým kováním, truhlářskými resp. stolařskými potřebami, ale i gastro výrobcům, stejně tak i kovo výrobcům, kteří mají na skladě zboží, které by rádi vyprodali a nedaří se jim to. Na našem webu lze prostřednictvím inzerce oslovit celý evropský trh a snadněji nalézt kupce. SaleHardware je místo, kde naleznete nejlepší cenové nabídky.

Tento web je určen pro všechny, kteří se potřebují zbavit ležáků na skladech. Je potřeba se zaregistrovat a prodávat, nebo výhodně nakupovat. K zadání nabídky prodeje nebo poptávky je nutné se zaregistrovat na portálu salehardware.eu. Registrace vyžaduje vyplnění pravdivých a aktuálních údajů o Vaši firmě a uvedením osobních údajů.

Jak probíhá zadání nabídky? Jeden inzerát stojí jeden kredit a bude zobrazen po dobu 2 měsíců od zadání nabídky. Stejná doba platí i v případě zadání poptávky po nějakém zboží. Kredity lze dobít prostřednictvím služby Paypal- platba na účet v dané zemi v měně dané země a kurzu vůči EUR stanoveného ČNB.  Zadání nabídky

Zdarma

Realizace nabídky po objednávce

6% z celkové hodnoty prodaného zboží (v ceně bez DPH)

Zadání poptávky

zdarma

Zobrazení kontaktních údajů poptávky

zdarma

Prioritní pozice nabídky/poptávky

1 kredit

Reklamní banner

kontaktujte provozovatele systému

 

Cena 1 kreditu

6 EUR

Cena 5 kreditů

25 EUR

Cena 10 kreditů

40 EUR

Cena 20 kreditů

70 EUR

Cena 100 kreditů

200 EUR

 

Jestliže dojde po zveřejnění nabídky k prodeji inzerovaného zboží na základě objednávky odběratele, je prodávající povinen uhradit provozovateli provizi 6% z celkové hodnoty zboží bez DPH na základě faktury vystavené provozovatelem, se splatností 14 dní. Prodávající se zavazuje takto vystavenou fakturu uhradit ve lhůtě její splatnosti. Jestliže tak neučiní, je provozovatel oprávněn požadovat 0,1% za každý, byť jen započatý, kalendářní den prodlení.