Ať už jste začínající programátor nebo jen zvědavý nadšenec, který se chce o programování dozvědět něco víc, tento slovníček vám pomůže pochopit základní pojmy, které se v programování používají. Pojďme na to! 

Začneme základními pojmy, mezi ty patří programovací jazyk, který je základním dorozumívacím nástrojem programátora. Jde o soubor syntaxe a pravidel, které umožňují programátorům komunikovat s počítači a řídit jejich chování. Existují různé typy programovacích jazyků, od těch, které jsou blíže lidské řeči (vysokoúrovňové), až po ty, které jsou blíže ke strojovým jazykům (nízkoúrovňové).

Mezi nejpoužívanější programovací jazyky patří:

Python: Jedná se o vysokoúrovňový jazyk, který je oblíbený pro svou snadnou čitelnost a efektivitu. Často se využívá v oblastech jako je data science, strojové učení a webový vývoj.

C++: Tento nízkoúrovňový jazyk je oblíbený pro vývoj softwaru, který vyžaduje vysoký výkon, jako jsou hry nebo operační systémy.

Java: Všestranný jazyk používaný k vývoji všeho od webových aplikací po mobilní aplikace a serverové aplikace.

Ruby: Další vysokoúrovňový jazyk, oblíbený pro svou čistou syntaxi a použitelnost, zejména v rámci webového frameworku Ruby on Rails.

Go: Známý také jako Golang, je staticky typovaný, kompilovaný jazyk, který byl vyvinutý u Google. Go byl navržen tak, aby byl jednoduchý a efektivní jak pro psaní, tak pro čtení kódu. Jednou z jeho klíčových vlastností je podpora pro současné výpočty a efektivní správu paměti, což ho činí vhodným pro vývoj vysoce výkonných aplikací, jako jsou webové servery a systémové nástroje. Go je také populární pro vývoj cloudových a síťových aplikací.

Rust: Jedná se o moderní systémový programovací jazyk, který se zaměřuje na bezpečnost, rychlost a paralelní výpočty. Rust poskytuje nástroje a abstrakce, které eliminují mnoho běžných chyb způsobených nízkoúrovňovým programováním.

Dalšími jazyky, tentokrát pro vývoj webů, jsou HTML, CSS a JavaScript. Jsou to tři pomyslné pilíře moderního webového vývoje. HTML (HyperText Markup Language) je značkovací jazyk, který definuje strukturu a obsah webové stránky. Tvoří kostru každé webové stránky a umožňuje vkládání textu, obrázků, videí a dalších prvků. CSS (Cascading Style Sheets) je jazyk, který se používá pro vizuální formátování a designu webových stránek. CSS umožňuje určit barvy, fonty, rozložení a další vizuální aspekty stránky. JavaScript je skriptovací jazyk, který umožňuje vytvářet interaktivní prvky na webových stránkách, jako jsou tlačítka, animace, formuláře a další. Kombinace těchto tří jazyků umožňuje vytvářet komplexní a funkční webové stránky.

V programování je také důležité zmínit pojem knihovna. Jedná se o sbírku již napsaných kódových bloků, které programátoři mohou znovu použít ve svých projektech. Tyto knihovny mohou obsahovat funkce, třídy nebo metody, které mohou pokrývat širokou škálu funkcí.

Dalším pojmem, který je důležité pochopit, je framework. Framework je sada pravidel a struktur, které usnadňují vývoj softwaru. Funguje jako šablona, do které programátoři vkládají svůj vlastní kód. Frameworky mohou zahrnovat různé nástroje, jako jsou knihovny kódu a API, které zjednodušují a zefektivňují vývoj softwaru.


Přesuňme se dále, ke konkrétnějším pojmům

Zde můžeme zmínit backend a frontend. Když navštívíte webovou stránku nebo používáte aplikaci, vše, co nevidíte, ale co všechno řídí, je backend. Backend programátoři se starají o to, aby vše fungovalo hladce - od databází po serverové operace. Na druhé straně je frontend - vše, co vidíte na obrazovce. Frontend programátoři se starají o design, uspořádání a interakci stránky nebo aplikace. Frontend se připojuje na backend. Mezi backendem a frontendem je často API (Application Programming Interface), což je sada pravidel a protokolů pro komunikaci mezi různými softwarovými komponenty. API je jako most, který umožňuje dvěma různým programům spolu komunikovat.

Dalším důležitým pojmem v programování je databáze. Databáze je místo, kde jsou uloženy všechny informace, které aplikace potřebuje ke správnému fungování.

Algoritmus je sada pokynů, které říkají počítači, co má dělat. Můžeme si to představit jako recept, který počítač následuje, aby vytvořil něco úžasného.

V průběhu vývoje softwaru se může objevit bug, což je chyba v kódu. Debugging je proces, během kterého programátoři hledají a opravují tyto bugy.

Testování softwaru je dalším důležitým krokem v procesu vývoje. Během testování se provádí simulace chování skutečného uživatele, aby se zjistilo, zda software funguje tak, jak má.

Posledním krokem v procesu vývoje softwaru je deployment, kdy se aplikace nasadí do produkčního nebo testovacího prostředí, kde k němu mají přístup uživatelé.

Věříme, že vám tento slovníček pomohl pochopit některé základní pojmy a koncepty v programování!