GDPR cookies.png

Na základě četných dotazů veřejnosti předkládá ÚOOÚ k veřejné diskusi doporučení, jak přistupovat ke cookies.

 

Cílem dokumentu je připomenout základní, obecná i zvláštní pravidla pro práci s cookies. Vysvětlit vztah právní úpravy ochrany osobních údajů, sektorové úpravy a zvláštních předpisů a zároveň připomenout to nejdůležitější z dosud platných stanovisek pracovní skupiny WP29, zejména způsob dělení cookies a tomu odpovídající režim práce s nimi.

 

Dokument byl projednán s ministerstvem průmyslu a obchodu  (MPO) a Sdružením pro internetový rozvoj (SPIR).

Potřebujete-li s cookies a jejich zpracováním pomoci, poradit nebo máte doplňující otázky, neváhejte nás kontaktovat. 

Zdroj: ÚOOÚ