návrh blog.png

Úřad pro ochranu osobních údajů vydal návrh a aktuálně čeká na připomínky a podněty ze strany odborné veřejnosti. Čtěte, zjistěte jak složité by mohlo být získání osvědčení o ochraně osobních údajů či akreditaci pro udělování osvědčení. A vyjádřete se, máte-li konstruktivní připomínky.

 

Před několika dny byl vydán oficiální návrh Kriterií pro vydávání osvědčení a kritérií pro akreditaci k ochraně osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/697. Ten je aktuálně dán k veřejné diskuzi. Případné připomínky přijímá Úřad do 20. ledna 2018.

 

Obdržená vyjádření využije Úřad v nejbližší době na pracovní skupině WP29 jako podklad k přípravě pokynů WP29 k problematice akreditací a certifikací.

Jako předběžný termín publikace těchto pokynů WP29 je stanoven únor 2018. V návaznosti pak bude, i s přihlédnutím k výsledné podobě procesních pravidel pro akreditace v zákonu o zpracování osobních údajů, materiál dále upravován a doplňován o konkrétní požadavky týkající se určité oblasti, procesu či technologie zpracování osobních údajů.