2022-05-27 Vzděláváme se v koučování.png

Pokračujeme ve vzdělávání našich zaměstnanců v rámci projektu „Podnikové vzdělávání ve společnosti Railsformers – OPZ 97“, kde s financováním tohoto projektu pomáhá Evropská unie v rámci operačního programu Zaměstnanost. Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní pozici.

Tento týden jsme zdárně ukončili další sérii školení v oblastech měkkých a manažerských dovedností, a to pod názvem Koučovací přístup v komunikaci a Týmový koučink. Cílem koučinku je pomoc druhé osobě při zlepšování jejího výkonu. V koučování jde totiž nejen o techniku růstu k úspěchu, ale také o pochopení a spolupráci ve skupině.

První školící kurz se nesl nejprve v duchu seznámení s koučem, který nám pokládal otázky podněcující naše myšlení. Probíhalo to příjemnou formou za pomoci obrázkových karet.

2022-05-27 Školení koučink.jpg

Dále jsme se seznámili s principy koučovacího přístupu a v praxi si vyzkoušeli vytvořit energetický kotel našeho týmu.

Závěr prvního kurzu byl věnován rozpoznávání uzavřených otázek od otázek otevřených. Trénink kladení otevřených otázek a stanovení cílů pomocí metody SMART pak pokračoval v druhém školícím kurzu. Dále jsme opět pracovali s kartičkami, ze kterých jsme vybírali, co je pro nás důležité v osobním i pracovním životě. Z vybraných karet jsme pak vytřídili hodnoty, které vystihují naši firmu.

Naše vzdělávání v koučování bylo zakončeno „pohádkou“ na základě metody Disney Creative Strategy. Vyzkoušeli jsme si tak na konkrétním firemním projektu tři role z továrny na sny Walta Disneyho, a to roli snílka, realisty a kritika. Podstatou této metody je schopnost nalézt správnou rovnováhu mezi jednotlivými rolemi.

Ještě nás v červnu čeká poslední školení, na které se už těšíme, neboť nás naučí základní relaxační techniky a jak předejít syndromu vyhoření.