GDPR.jpg

GDPR (General Data Protection Regulation) je nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů, které začalo platit od 25. května 2018. Jedná se o revoluční legislativu EU, která zvyšuje ochranu osobních dat občanů. Stanovuje pravidla ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů a pravidla pro pohyb osobních údajů. Hlavním smyslem GDPR je umožnit lidem (zákazníkům) kontrolovat svá data.

My v Railsformers s.r.o. máme již svého certifikovaného Pověřence pro ochranu osobních údajů (Data protection officer - DPO), který dohlíží nejen na interní procesy související s ochranou osobních údajů, ale poskytuje své služby také společnosti Reservatic s.r.o. Tato společnost zpracovává rozsáhlá data citlivých údajů v rámci rezervačního systému Reservatic. Na ochranu osobních údajů klientů je tedy z pohledu GDPR řádně dohlíženo.

Na základě certifikačního kurzu GDPR Intro od společnosti TAYLLORCOX s mezinárodní akreditací od ATO získal náš Pověřenec pro ochranu osobních údajů znalosti v těchto oblastech:

  • Pravidla ochrany soukromí a osobních údajů
  • Jak nařízení EU ovlivní chod organizace z pohledu GDPR
  • Způsob implementace pravidel a zásad ochrany osobních údajů pro zajištění souladu s nařízením EU

Druhý certifikační kurz pak ještě znalosti našeho DPO rozšířil v oblasti:

  • Ochrany osobních údajů
  • Legislativy a provozu v oblasti GDPR
  • Implementace RoadMapy GDPR (DPIA, Process, Regulation, Compliance)

Certifikovaný DPO je centrálním uzlem pro řešení všech technologických, legislativních a procesních požadavků.