gdpr_blog2.png

V sekci základní terminologie, bychom vám rádi postupně, stručně, jasně a pochopitelně vysvětlili jednotlivé základní pojmy nařízení GDPR.


Osobní údaje
Nejrůznější informace týkající se určitého nebo určitelného subjektu údajů.

Subjekt údajů
Fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují a je možné jí pomocí nich identifikovat. Jedná se o rezidenty EU (občany EU), jejichž práva nařízení chrání.

Obecné osobní údaje jsou:

 • Jméno
 • Pohlaví
 • Věk a datum narození
 • Osobní stav
 • IP adresa
 • Fotografický záznam

Organizační údaje
Do osobních údajů se také počítají tzv. organizační údaje. GDPR nařízení se vztahuje rovněž na podnikající fyzické osoby a mezi organizační údaje patří např. e-mailová adresa, adresa, telefonní číslo či různé identifikační údaje vydané státem.

Mezi osobní údaje patří i zvláštní kategorie osobních údajů – tzv. citlivé údaje:

 • Rasový či etnický původ
 • Politické názory
 • Náboženské nebo filozofické vyznání
 • Členství v odborech
 • Zdravotní stav
 • Sexuální orientace
 • Trestní delikty či pravomocné odsouzení osob

Nově jsou přidány do zvláštní kategorie tyto citlivé údaje:

 • Genetické údaje
 • Biometrické údaje
 • Osobní údaje u dětí

Zpracování citlivých osobních údajů podléhá mnohem přísnějšímu režimu, než je tomu  u obecných osobních údajů.

Zpracování údajů
Zpracování údajů znamená jakýkoliv úkon nebo soubor úkonů, které správce nebo zpracovatel systematicky provádí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky.

Zpracováním se rozumí zejména:

 • Shromažďování
 • Ukládání na nosiče informací
 • Zpřístupnění, úprava nebo pozměňování
 • Vyhledávání, používání, předávání, šíření
 • Zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování
 • Blokování a likvidace

Zajímají-li vás podrobnosti, něčemu nerozumíte nebo potřebujete jakékoli jiné informace, obraťte se na nás. Rádi poradíme a budeme se individuálně věnovat vašim potřebám a dotazům.