gdpr medicina blog.png

Blížící se termín vstupu GDPR v platnost naráží ve zdravotnických zařízeních na překážky související s chováním pracovníků. Těm bylo nové nařízení dlouho prezentováno jako hrozba, což však vedlo k mnohdy zbytečným obavám. Odborníci tak nyní pracují na demytizaci tématu.
 


Zdravotnická zařízení v souvislosti s blížící se platností GDPR narážejí na překážky. Ty se překvapivě netýkají nákladů na pořízení nových technologií souvisejících s povinnostmi vyplývajícími z nařízení, ale lidí.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů totiž bude muset přimět personál pracující ve zdravotnictví ke změně chování. Odborníci, kteří se na konci loňského roku sešli u kulatého stolu Zdravotnického deníku, zároveň hovoří o fenoménu Velkého bratra, kterého se mnozí z těchto pracovníků obávají.

Jeden čas jsem měl potřebu prezentovat GDPR jako hrozbu – když jsem mluvil s lidmi ze zdravotnictví, měl jsem pocit, že ne všichni vnímají ve vztahu k GDPR potřebu něco dělat. Proto bylo třeba zvýšit důležitost tématu, aby mu manažeři porozuměli,“ řekl náměstek pro legislativu na ministerstvu zdravotnictví Radek Policar. Zároveň dodal, že tento postup však vedl k mytizaci GDPR a k rostoucím obavám a že tyto obavy nyní bude nutno rozptýlit.

GDPR tak sice bude povinností každého subjektu ve zdravotnictví, ale pro řadu zařízení nemusí znamenat žádné převratné změny,“ uvádí zpráva z kulatého stolu. Podle ní bude potřeba primárně vyhodnotit, která data se využívají a na jak dlouho a zda nebude možné se využívání osobních údajů vyhnout. „Opatření by ovšem měla být úměrná tomu, jaká hrozí rizika,“ uzavírá zpráva.

Někdy přílišná neznalost požadavků nového nařízení vzbuzuje zbytečné a přehnané obavy. Proto se připravujte, zjišťujte a ptejte se třeba nás. Rádi vám poradíme!