Máme radost, že vám můžeme oznámit tuto novinku: získali jsme akreditaci v rámci poskytovatelů služeb v těchto oblastech:

IDEATION & VALIDATION: Business (Lean) Canvas, Design thinking, Design Sprint, Business plan, Business validation

OSOBNOSTNÍ PŘEDPOKLADY PRO PODNIKÁNÍ: Manažerské dovednosti

BUSINESS DEVELOPMENT: Business modelování, Prodej – specializace B2C, Go-to-market strategie

FINANCE: Finanční řízení (strategie, operativa, optimalizace), Finanční modelování a plánování

DIGITÁLNÍ PODNIKÁNÍ: Digitální nástroje pro řízení podniku, E-commerce, Online marketing

Konkrétně mezi akreditované osoby patří jednatel Railsformers Jiří Kubica, který vám rád pomůže například s online marketingem, finančním řízením, nebo manažerskými dovednostmi a grafik Martin Folta, který vám zase rád pomůže s E-commerce a Design thinking.

Co je to Voucher pro rozvoj podnikání?

Jedná se o voucher, jehož prostřednictvím můžete pokrýt až 80 % nákladů na služby v oblasti poradenství a vzdělávání. Může jít o správné nastavení business plánu nebo finančního řízení, školení v rámci digitálního podnikání a spoustu dalšího. Za tímto účelem je ale možné oslovit pouze poskytovatele služeb z naší databáze, tedy akreditované poskytovatele.

Jelikož s sebou podnikání často přináší i značné náklady, je pro malé a střední podniky k dispozici finanční podpora až ve výši 500 000 Kč, nejen na služby uvedené výše, ale také na nákup strojů a zařízení, softwaru, výstavbu nových budov nebo rekonstrukce.

Účelem voucherů je poskytnout podporu pro vznik nových podnikatelských záměrů, nebo pro rozvoj stávajících projektů a aktivit. Tato podpora se zaměřuje zejména na financování nákladů spojených s zahájením nebo rozšířením výroby a poskytovaných služeb, s cílem zlepšit provoz malých a středních podniků.

Jaká je výše poskytované podpory?

Pro fyzické osoby, které nepodnikají, činí maximální částka podpory 50 000 Kč. Malým a středním podnikům je pak k dispozici podpora až ve výši 500 000 Kč, přičemž minimální částka dotace činí 50 000 Kč. Finanční pomoc je poskytována formou dotace, která může pokrýt maximálně 80 % ze způsobilých výdajů projektu, nebo do výše, která je povolena pravidly pro podporu de minimis.

Co se týče podmínek, je nutné splnit například následující:

Místo realizace a dopadu projektu musí být na území Moravskoslezského kraje. Zároveň je nutné, aby měl žadatel sídlo, pobočku nebo provozovnu na území kraje (v případě fyzických osob nepodnikajících trvalé bydliště, v případě OSVČ místo podnikání).

Žádost musí být podána stanoveným způsobem a ve stanovené formě. Maximální doba realizace projektu je 1 rok pro malé a střední podniky a 6 měsíců pro fyzické osoby nepodnikající.

Žadatel musí být trestně bezúhonný a nesmí být ve střetu zájmů. V žádosti musí dostatečně popsat způsob využití a přínos zakoupeného produktu či služby pro své podnikání, v případě fyzických osob nepodnikajících pro založení živnosti.

Více informací se můžete dočíst na www.podnikatelskevouchery.cz/voucher-pro-rozvoj-podnikani